Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

GDPR

Agenda

De Missionaire Parochie

Lees meer...

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Nieuws

Programma Goede Week en Pasen

 

PALMZONDAG (zaterdag 27 en zondag 28 maart)

> Op zaterdag om 18u en op zondag om 10u en om 11.15u in Merchtem.

> Op zondag om 8.30u in Mollem.

> Op Palmzondag zijn de kerken van Merchtem en Mollem van 14u tem18u open voor gebed en bezinning. De gebedskaart van dat weekend is voorzien van een palmtak.

> Van harte danken voor jullie giften voor het werk van Broederlijk Delen! Dit kan nog tot en met Paasmaandag in de beveiligde collectebus in de kerk van Merchtem. Deze mogelijkheid wordt ook in Mollem geboden, 's namiddags op Palmzondag en 's namiddags tijdens de Paasdagen.

 

WITTE DONDERDAG (donderdag 1 april)

> Livestreaming vanaf 19u., rechtstreeks vanuit de St.-Antoniuskerk in Bollebeek. Een apostelgezelschap, samengesteld uit onze drie parochies, vertegenwoordigt onze gemeenschappen.

U kunt de eucharistie op het moment zelf en achteraf op het internet volgen, via deze link: www.rgsteam.be/wittedonderdag

 

GOEDE VRIJDAG (vrijdag 2 april)

> Begeleide kruisweg in elk van onze kerken, zowel om 15u. als om 19u.

> Inschrijven kon reeds vanaf 11 maart en kan zolang er plaatsen vrij zijn.

> We voorzien een fotoverslag om het gebeuren nadien te delen. Meer info volgt.

 

PAASWAKE (zaterdag 3 april om 20u in Mollem)

> Alle plaatsen zijn volzet.

> We voorzien een fotoverslag om het gebeuren nadien te delen. Meer info volgt.

 

PAASZONDAG EN PAASMAANDAG (zondag 4 en maandag 5 april)

> Om 8.30u in Bollebeek alsook om 10u en 11.15u in Merchtem.

> Inschrijven kon vanaf 25 maart en kan zolang er plaatsen vrij zijn.

> Na de mis is de kerk van Bollebeek tot en met 12u open voor gebed en bezinning.

> Op Paaszondag en Paasmaandag zijn de kerken van Merchtem en Mollem 's namiddags van 14u tem 18u open. Kom kijken naar het werk van onze bloemenwerkgroepen, de laatste gebedskaart in onze reeks ophalen of nog een gift doen voor het werk van Broederlijk Delen.

 

PRAKTISCH

> Inschrijving: telefonisch, tijdens de openingsuren van het secretariaat (di.-vr. van 9u-12u & di.avond van 18.30u-20u), week per week en pas vanaf de donderdag voor de weekmissen alsook voor de weekendmissen van de volgende week.

> Misintenties voor zowel de weekmissen als de weekendmissen kunnen op het secretariaat aangevraagd worden.

> Tijdens de communie kan je ook voor anderen en niet enkel voor de zieken via een pixisdoos de hostie meenemen. Pixisdozen zijn tegen 8 euro per stuk te koop via het secretariaat.

> We zien samen toe dat de missen via de gekende veiligheidsregels verlopen.

> Zo houden we in deze snelle vaccinatiemaanden contact, tot we weer in de grotere groepen de mis kunnen vieren.

 

Weekmissen via inschrijving

WEEKMISSEN VIA INSCHRIJVING

 

Elke woensdag om 8.30u in Merchtem (vanaf 20/1) en

elke vrijdag om 8.30u in Mollem (vanaf 22/1).

 

> Tijdens de communie kan je ook voor anderen en niet enkel voor de zieken, via een pixisdoosje de hostie meenemen. Zo ondersteunen we mekaar nu we al een lange tijd de geestelijke communie ontvangen tijdens het volgen van een mis via radio, tv of internet.

> Inschrijven: telefonisch, tijdens de openingsuren van het secretariaat (dinsdag t.e.m. vrijdag van 9-12u & dinsdag avond van 18.30-20u), week per week en pas vanaf de donderdag voor de missen van de volgende week. Dit kan een eerste keer vanaf donderdag 14 januari. Zo hopen we aan verschillende geïnterresseerden de kans te geven.

> Pixisdoosjes zijn vanaf 15 januari tegen 8 euro per stuk aan te kopen via het secretariaat.

> We zien samen toe dat de missen via de gekende veiligheidsregels verlopen.

> Zo houden we in deze moeilijke maanden contact, leggen we verbinding en blijven we ook in kleine biddende groepen onze parochies dragen!

 

(de zoneploeg)

 

 

 

 

Beeldverslag van onze open kerken

Een beeldverslag van onze open kerken tijdens de afgelopen Kerstdagen op 24, 25, 26 en 27 december is hier te zien..

Proficiat voor alle helpende handen en meelevende harten die onze kerstinitiatieven hielpen slagen! Meer tekst en uitleg lees je in het eerste parochieblad van het nieuwe jaar.

De parochieploegen en de zoneploeg. 

NIEUWS BIJ DE TWEEDE GOLF VAN DE PANDEMIE - Update

 

Beste vrienden van pastorale zone De Bron,

 

 

De tweede echte golf van de pandemie neemt ons land nu stevig in de greep. Tijdens deze wintermaanden heeft dit opnieuw grote impact op het geheel van onze pastoraal. We danken jullie reeds voor jullie begrip en medewerking in deze hinderlijke situatie van overmacht.
 
Uit solidariteit met de zorgsector en allen die door deze tweede golf getroffen worden, zien we alvast tot en met zondag 13 december af van alle parochiale SAMENKOMSTEN EN VERGADERINGEN. 
Sinds maandag 2 november zijn wettelijk in principe alle erediensten verboden. Enkel uitvaarten en huwelijken kunnen uitzonderlijk in beperkte kring doorgaan. Voor UITVAARTEN kunnen slechts 15 familieleden, vrienden en kennissen op uitnodiging de dienst bijwonen. Kinderen tot en met 12 jaar, voorgangers (gebedsleider, koster, lector, organist) en helpers van de begrafenisondernemer worden in dit maximumaantal niet meegeteld. HUWELIJKEN worden beperkt tot de aanwezigheid van het bruidspaar, de getuigen en de voorganger. DOOPSELS worden voor onbepaalde tijd uitgesteld tot het weer geoorloofd is om de voorbereidende ouderavonden te organiseren. We verwijzen naar het ruime en gevarieerde aanbod aan MISSEN die te volgen zijn via radio, tv en internet. Voor een aanvraag van het sacrament van de ZIEKENZALVING of de BIECHT kunt u rechtstreeks een afspraak maken met onze pastoor (0477/76.38.82) of via het secretariaat (052/37.25.14).  
 
Misschien zijn deze weken ook een uitgelezen periode om KERKNET, de website van de Belgische Katholieke Kerk, beter te leren kennen? Kerknet voorziet permanent in een ruim en afwisselend aanbod aan nieuws, informatie en bezinning over ons geloof! Ook voor de THUISCATECHESE vinden ouders van eerste communicanten en vormelingen er een schat aan informatie en inspiratie.
 
We doen er terug alles aan om het KERKGEBOUW in Merchtem op een veilige wijze open te houden voor stilte en gebed. Net als tijdens de eerste lockdown voorzien we er achtergrondmuziek en kunt u vooraan (voor het altaar) bezinnen bij het evangelie van de afgelopen zondag. We dragen er altijd een mondmasker, behouden de veilige afstand en zien samen toe dat we nooit met meer dan vier personen tegelijk in de kerk aanwezig zijn. Dit laatste is een maatregel die de overheid wegens de ernst van de tweede golf toevoegt.
 
Nogmaals VAN HARTE PROFICIAT voor alle goeds dat er in het voorbije halfjaar ondanks zoveel beperkingen tot stand kwam! Nu reeds onze dank voor het vele dat er opnieuw dankzij ieders bijdrage, hoe bescheiden ook, zal gebeuren!
'Vraagt en ge zult krijgen, zoekt en ge zult vinden, klopt en er zal worden open gedaan', belooft onze hoopvolle boodschap. Het zal ons dus geschonken en ingegeven worden. We blijven creatief zoeken naar passende oplossingen en geven ons niet gewonnen aan wat nu niet meer kan. We testen andere pistes uit voor wat we per slot van rekening willen bereiken en bij dit alles -op welke wijze ook- verbonden te blijven. 
Hoe we MET HULP VAN DE DIGITALE WERELD onze werkingen draaiende kunnen houden en met alle betrokkenen verbonden blijven, wordt nu des te meer de uitdaging. De ervaringen uit de eerste golf zetten ons alvast op weg. We wensen jullie veel succes!
 
Tot slot, aan ieder veel goede moed, inspiratie en sterke beleving van de kleinste tekenen van nabijheid en solidariteit gewenst. Houd mekaar gezond en wel!
 
 
Hartelijke groeten,
 
 
de zoneploeg en pastoor Koen
 

Parochieblad - GRATIS

HELP ONS NIEUWE ABONNEES TE WERVEN:
 
 
 
BEZORG JOUW FAMILIELID, KENNIS, VRIEND OF BUUR
 
TER KENNISMAKING EN MET JOUW WARME GROETEN
 
EEN GRATIS NUMMER & DE BEGELEIDENDE BRIEF !
 
 
 
LAAT JE ACHTERAF EENS HOREN OM JOUW KANDIDAAT,
 
ZO NODIG MET EEN DUWTJE IN DE RUG, TEVREDEN LEZER
 
VAN ONZE WEKELIJKSE ‘GOEDNIEUWSKRANT’ TE MAKEN !!!
 
 
 
NOG VRAGEN ? :
LEEN DE NIL – 052/37.25.14 of secretariaat@pastoralezonedebron.be
 
 
Voor geïnteresseerden liggen er proefexemplaren van onze pastorale editie van Kerk en Leven in de kerk en dit samen met een begeleidende brief
 
 
 
SUCCES EN VEEL PLEZIER !!!!