Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

GDPR

Agenda

De Missionaire Parochie

Lees meer...

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Nieuws

Erediensten vanaf 8 juni

Beste vrienden van onze pastorale zone De Bron,

 

Jullie vernamen het wellicht reeds via de media: mits de nodige voorzorgen kunnen vanaf maandag 8 juni, opnieuw alle erediensten plaatsvinden. Daartoe stelden onze bisschoppen in overleg met de nationale veiligheidsraad een draaiboek samen. Op basis van deze richtlijnen hebben onze kerkraden en de zoneploeg intussen de nodige voorbereidingen getroffen. De sociale afstandsregel, het preventief gebruik van mondmaskers en hygiëne staan voorop om risico’s te beperken en ons samen vieren zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Vanaf het weekend van 13 en 14 juni starten opnieuw de zondagsmissen. De weekmis in Merchtem herbegint op woensdag 17 juni en gaat door in het schip van de kerk. Voor alle erediensten; zowel zondagsmissen, uitvaarten, huwelijken als doopsels gelden vanaf nu hetzelfde maximum aantal aanwezigen en dezelfde veiligheidsregels. In Merchtem is het aantal zitplaatsen beperkt tot 75, in Mollem tot 35 en in Bollebeek tot 15. Daarom opteren Mollem en Bollebeek om in de maanden juni, juli, augustus en september de zondagsmis in openlucht in hun pastorietuinen te organiseren, met het risico dat de mis bij slecht weer op de dag zelf afgelast wordt.  

Pas wanneer we zicht hebben op het effect van de heropstart zullen we in een volgende stap zowel uitgestelde als nieuwe misintenties boeken en plaats geven aan de gedachtenisvieringen voor onze overledenen. Ook de dopen zullen we pas in een volgende fase, in de loop van de zomer, heropstarten samen met de voorbereidende ouderavonden. Meer info hierover volgt later.

 

AANGEPAST MISSENROOSTER VOOR DE WEEKENDMISSEN     

                                                                  

Op zondag om 8.30u in Mollem of in Bollebeek (enkel de 1° zondag van de maand) in open lucht, in de respectievelijke pastorietuinen.                                                                       

Op zaterdag om 18u en op zondag om 10u en om 11.15u in Merchtem.

Tussen deze missen voorzien we de nodige ontsmetting.  

 

Met een extra mis in Merchtem en een aangepast missenrooster hopen we op een goede spreiding van het aantal kerkgangers en een vlot verloop bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw of de pastorietuin alsook tijdens de communie. We hopen te mogen rekenen op ieders begrip en inschikkelijkheid mocht dit toch enige ongemakken met zich meebrengen. Om het betreden van het kerkgebouw in Merchtem zo vlot mogelijk te laten verlopen –zeker bij de twee achtereenvolgende missen- opteren we om niet met voorinschrijvingen te werken.

 

 

Enkele praktische afspraken

 • Volg de aanduidingen en raadgevingen van de personen met de gele hesjes die jullie zowel buiten als binnen het kerkgebouw ontvangen en begeleiden.
 • Draag met voorkeur bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw preventief een mondmasker omdat het risico dan het grootst is mekaar te dicht te kruisen. 
 • Bewaar op het kerkplein, in het kerkgebouw en in de pastorietuin steeds de veilige afstand van anderhalve meter.
 • De te gebruiken ingang en uitgang zal ter plaatse blijken aan de openstaande deuren en poorten en de eventuele pictogrammen.  
 • Ontsmet goed uw handen met de alcoholgel die aan de ingang klaarstaat.  
 • De kans bestaat dat we de komende weken volgblaadjes voor eenmalig gebruik uitdelen of bij de handgel klaarleggen. Ontvang of neem, zo u dit wenst, pas na de handontsmetting zo’n blaadje.
 • Merchtem: Neem in een openstaande rij een stoel in waar geen kruis op staat. Voor koppels en voor wie tot eenzelfde ‘sociale bubbel’ behoort, zijn zitplaatsen voor maximaal twee personen voorzien.
 • Mollem en Bollebeek: Neem in een openstaande rij een openstaande stoel in  (erediensten in het kerkgebouw). Er zijn zitplaatsen voor ‘sociale bubbels’ van verschillende grootte voorzien. Voor de zondagsmissen in open lucht zullen de stoelen op veilige afstand voor meerdere groottes van ‘sociale bubbels’ geschikt staan.
 • Laat je in het zoeken van een passende zitplaats, in elk van onze parochies, door de onthaalploeg begeleiden.
 • Neem met voorkeur zo ver mogelijk vooraan een zitplaats in. Op die manier vermijden we onnodig en onveilig doorschuiven.
 • Schud mekaar bij de vredewens niet de hand. Een glimlach doet wonderen.
 • We gaan per kerkhelft, stoelenrij per stoelenrij en via één enkele rij langs de middengang te communie om via de zijgangen onze zitplaats terug op te zoeken. Wie in een zijbeuk zit sluit aan met de rij uit de middenbeuk die zich op dezelfde hoogte bevindt. Bewaar tijdens de communiegang steeds de anderhalve meter afstand. Halfweg de middengang zal een tweede persoon de communie uitreiken voor wie in de achterste helft van de kerk zit.
 • Na de viering verlaten we rij per rij en beginnend met de achterste rij, via de openstaande deur(en) en poort het kerkgebouw of de pastorietuin. Bewaar ook bij het naar buiten gaan de nodige afstand want we voorzien tijdens dat moment (en niet tijdens de offerande) de collecte via de bussen of mandjes die klaarstaan.
 • Blijf niet op de kerkpleinen staan. Rondom de kerken is voldoende plaats om mekaar op veilige afstand nog kort te groeten, zonder samen te scholen of zonder de kerkgangers van de eventuele volgende mis te hinderen.
 • In de kerkgebouwen zijn mondmaskers tijdens de duur van de diensten niet verplicht maar ze worden wel aangeraden.
 • We beogen muzikale vieringen al is de voorzang en de samenzang voorlopig zeer beperkt.          

 

We kijken er in ieder geval naar uit mekaar weldra terug te zien en danken jullie nu reeds voor jullie begrip en medewerking in deze overgangsperiode.

 

De kerkraden, de zoneploeg en pastoor Koen