Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

GDPR

Agenda

De Missionaire Parochie

Lees meer...

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Vierende gemeenschap

     

Eucharistievieringen

Iedere 1ste zondag van de maand: Eucharistieviering om 9u.

Voorzijde Kerk
 
 
 

Intenties

Misintenties en jaargetijden zijn hoofdzakelijk bedoeld als een oproep aan familie en vrienden om in gebed en gedachtenis te komen meevieren.
Bijdrage: 15 Euro


Voor Bollebeek kan dit bij:
Marguerite Smets
Kersgatstraat 40
1785 Merchtem
Tel: 02/452 66 40
email.: smetsmarguerite@gmail.com

 
 
 

 

 
 
 

Communie aan huis

Communie aan huis

Bij het  hoogfeest van Pasen en Kerstmis brengt pastoor Koen graag de heilige communie naar zieken en alleenstaanden. Ben je aan je huis gebonden als zieke of alleenstaande en heb je niet de mogelijkheid om met hulp van familie, vrienden of kennissen met deze hoogdagen naar de kerk te komen, dan kan je op ons beroep doen.  We richten deze oproep vooral tot mensen die niet tot Samana (het vroegere Ziekenzorg) behoren want deze verenigingen bezorgen ons reeds een lijst met wie hiervoor in aanmerking komt.  Geïnteresseerden nemen drie weken voor de hoogdag telefonisch (0476/88 06 83)  contact op met Herman Bertels die dit voor de ganse zone coördineert.

 
 
 

Koren

Het koor

De eucharistievieringen worden opgeluisterd door het St.-Antoniuskoor van Bollebeek onder leiding van Walter Callaert. Wil je meezingen, geen nood!Verantwoordelijke:

Jef De Knop
Koolterstraat 6
1785 Merchtem (Bollebeek)
Tel: 02/452 40 79
GSM: 0479/59 78 55

 
 
 

Lectoren

Zij die lector wensen te worden in de kerk van Bollebeek, zijn van harte welkom.

 

Verantwoordelijke:

Ghislaine Willems
Steenweg naar Asse 107
1785 Bollebeek, Merchtem
Tel: 02/452 58 95

 
 
 

 

Doopsel

Ouders die hun kindje wensen te laten dopen, nemen contact op met het secretariaat, op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u.

De ouders wordt gevraagd minimum een maand voor de doopviering de volgende gegevens door te geven:

  • naam en voornaam kind
  • naam en voornaam vader
  • naam en voornaam moeder
  • jongen/meisje
  • geboorteplaats
  • geboortedatum
  • naam en voornaam peter en meter
  • adres + telefoon eventueel
  • E-mailadres

 

Als de gegevens doorgegeven zijn en de datum bevestigd wordt door het secretariaat nodigen wij hen uit voor een gezellige avond om samen met andere ouders te spreken over het doopsel.

Deze doopcatechese-avond heeft plaats op een avond in de week vóór de doopzondag in Merchtem, in het Femma-lokaal om 20 uur.
Doopdata in Merchtem: in principe de laatste zondagnamidag van de maand om 14 uur en om 15 uur naargelang het aantal dopelingen.

Voor doopaanvragen - doopbewijzen:
Bellen op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u naar het secretariaat op 052/37 25 14
Of per email naar secretariaat@pastoralezonedebron.be  ter attentie van Clarisse


Doopsel
 
 
 

Eerste communie

De voorbereidingen van de Eerste Communie gebeuren door een kern van enkele vrijwilligers en enkele ouders van Eerste Communicanten, wat betekent dat de school los staat van die voorbereiding.  Bijgevolg kunnen alle kinderen van de drie basisscholen evenals kinderen die buiten Merchtem naar school gaan, in de pastorale zone De Bron  hun Eerste Communie in  doen.  Deze laatsten  dienen in de zomer contact op te nemen met het secretariaat om de datum van de ouderavond te kennen die begin september doorgaat.

Verantwoordelijke:

Bruno De Cuyper

gsm: 0475/77 88 89

e-mail: eerstecommunie@pastoralezonedebron.be

 

 
 
 

Vormsel

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

Omwille van het kleine aantal kinderen in Bollebeek en gebrek aan catechisten kunnen de kinderen die in aanmerking komen voor het Vormsel (gedoopt zijn, in Bollebeek wonen en godsdienst volgen op school), hun Vormsel doen in Mollem.

De voorbereiding van de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel zelf staat los van de school. Het principe is: alle kinderen die in de lokale geloofsgemeenschap wonen -ongeacht naar welke school ze gaan- kunnen  hun Vormsel doen in onze Pastorale zone.


Verantwoordelijke:

Agnes De Pauw
Tel: 052/37 25 14
E-Mail: vormsel@pastoralezonedebron.be

Elke dinsdagvoormiddag op het federatiesecretariaat van 9u tot 12u.

 
 
 

Kerkelijk Huwelijk

Wie in Bollebeek kerkelijk wil huwen, dient vooraf datum en uur af te spreken met de zonepriester.

 

Huwelijk
 
 
 
Kerk Bollebeek achterkant

Ziekenzalving

Mensen blijven allicht dit sacrament koppelen aan ‘sterven’, terwijl het eerder bedoeld is om een steun te betekenen in de moeilijke dagen van ‘ziek-zijn’. De ervaring leert ons dat je dit beter aanvraagt, als de zieke er bewust kan aan deelnemen. Ofwel via de zonepriester (GSM in dringende gevallen) ofwel via iemand van ziekenzorg. Indien je wenst dat de zonepriester eens langs komt thuis of in het ziekenhuis, gewoon een seintje geven.

 
 
 

Verrijzenisviering

Alle verrijzenisvieringen in onze federatie zijn 'woorddiensten' die voorgegaan worden door leken-voorgangers. Er is één centraal meldpunt van waaruit alles gecoördineerd wordt:

Herman Bertels
Mieregemstraat 1/bus 1
1785 Merchtem
Gsm: 0476/88 06 83
E-mail: uitvaarten@pastoralezonedebron.be

 

Voor elke verrijzenisviering is er een herdenkingseucharistieviering voorzien op de eerste zondag van de daaropvolgende maand.

 

 

Lectoren

 


Verantwoordelijke:
Ghislaine willems
Steenweg naar Asse 107
1785 Merchtem
tel: 02 452 58 95

Uitvaart
 
 
 

Werkgroep CON TEMPO

Rouwverwerkende werkgroep, voor de hele federatie Merchtem, die zich bekommert om het verwerken van verlies bij het overlijden van een dierbaar familielid.


Contactpersoon:
Marie-Jeanne Van den Elzen
Tel: 052/37 37 72

Werkgroep CON TEMPO