Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

Agenda

Zondag 25 november

Mollem

9u. : eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand oktober

Merchtem

10.30u.: eucharistieviering en gedachtenisvidering voor de overledenen van de maand oktober

DOOPZONDAG

Alle aangemelde kindjes van onze zone worden gedoopt in de kerk te Merchtem, omu. en eventueel ook om  u.

 

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

PASTORALE ZONE DE BRON

Kennismaking

Onze visie

Onze Visie

Wij willen een open gemeenschap zijn die zich door het evangelie laat inspireren, die wil vieren en meeleven, bidden met velen en samen solidair op weg gaan. Hierbij is het leven van Jezus onze maatstaf.

Open gemeenschap: vanuit een ruimdenkende en oecumenische ingesteldheid is iedereen welkom in onze pastorale zone De Bron. Via onze sociale bewegingen en het onthaal van mensen willen we die open gemeenschap waarmaken.

Evangelie: De boodschap van het evangelie is voor ons het kompas om in het dagelijks leven te functioneren.

Vieren en meeleven, bidden en getuigen en samen met velen solidair op weg gaan. Hierbij ligt de nadruk op het samen zijn en het samen handelen. Dit komt tot uiting in alle mogelijke vieringen en in de speciale zorg die we besteden aan de zwaksten in onze maatschappij, hier is onze maatschappij, hier en elders.

Jezus: Hij is onze maatstaf. Hij is voor ons méér dan een goed mens. Wij willen belijden dat Hij doordrongen is van het goddelijke, zo sterk dat wij oprecht kunnen zeggen dat Hij de Zoon van God is.

Dekenaat - Pastorale Zone

Onze pastorale zone behoort tot het dekenaat Londerzeel.  De deken is E.H. Guido Moeys.

Pastorale zone De Bron

Tot de pastorale zone De Bron behoren de parochies Bollebeek – Mollem – Merchtem. Aan het hoofd van de pastorale zone staat  zonepriester Koen Verheire.  De pastorale zone De Bron  wordt bestuurd door een zoneploeg.

Zonepastoor

Koen Verheire


Koen Verheire
Dorp 22
1730 Mollem

E-mail: koen_verheire@hotmail.com
tel: 02/453.92.80
tel: 0473/46.98.56 (Herman Bertels: secretaris)

Leden Zoneploeg

 

Herman Bertels
Mieregemstraat 1 bus 1
1785 Merchtem
Tel: 0473/46.98.56
e-mail: ecretariaat@pastoralezonedebron.be"> secretariaat@pastoralezonedebron.be

 

Marc Cloet

Stationsstraat 26 bus 302
1785 Merchtem
Tel: 052/370268
e-mail: marc.cloet@pastoralezonedebron.be

 

 

Zonesecretaris

Herman Bertels is aangesteld op 1 juni 2010 aangesteld tot secretaris.
e-mail: secretariaat@pastoralezonedebron.be

Secretariaat

Federatie Secretariaat

Het secretariaat is sinds mei 2016 tijdelijk verhuisd naar volgend adres:
Mieregemstraat 1/bus 1
1785 Merchtem
Tel: 052/37 25 14

e-mail: secretariaat@pastoralezonedebron.be

 

Het secretariaat is elke voormiddag open tussen 9 uur en 12 uur.
Dindsdagavond is het secretariaat ook geopend tussen 18u30 en 20u.
Zaterdag en zondag is het secretariaat gesloten.

Gedelegeerde van rechtswege voor de kerkraden

is aangeduid tot plaatsvervangster in de kerkraden  voor de zonepastoor Karel Stautemas

 

 

Pastorale zorg voor de jeugd

De jeugdpastorale ploeg  wil een brug vormen tussen de pastorale beleidsploeg van de pastorale zone en al de jeugdbewegingen. Zij wil vooral op pastoraal vlak ondersteunend achter de schermen werken voor onze jeugdbewegingen. Daarnaast wil ze ook nadenken om de niet georganiseerde jongeren op pastoraal vlak te bereiken, aan te moedigen, te helpen.

Jaarlijks willen zij een tweetal concrete doelstellingen verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld: het maken van een zangbundel voor alle leden binnen al onze jeugdbewegingen, een bundel met bezinningsteksten, een gespreksavond rond een zelf gekozen thema, het opstellen van kamp- en/of jongerenvieringen, enz.

Vanuit de verschillende parochies en jeugdbewegingen hebben wij jonge mensen bereid gevonden om te starten met deze jeugdpastorale ploeg. Daarmee is automatisch deze werkgroep gedragen door de drie parochies en al onze jeugdbewegingen.Contactpersoon:
Ludwig Dours
Holbeek 22
1785 Merchtem
Tel: 052/37 44 91
E-mail:jeugdwerking@pastoralezonedebron.be

 

Werkgroep Welzijnszorg/Broederlijk Delen

Werkgroep Welzijnszorg/Broederlijk Delen

Werkgroep Welzijnszorg en Broederlijk Delen staan jaarlijks in om acties rond Welzijnszorg(advent) en Broederlijk Delen(40 dagentijd) te organiseren. Naast het verzorgen van de vieringen tijdens de actieweekends, organiseren zij sensibiliseringscampagnes, kerstmaaltijd, het project FINADO, enz... . In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de drie parochies.


Verantwoordelijke:
Etienne Moernaut
Klei 205
1745 Opwijk
GSM:0497/45 61 51
e-mail: etienne.moernaut@pastoralezonedebron.be

Werkgroep Liturgie

Werkgroep Liturgie Deze werkgroep komt wekelijks samen om de teksten van het komend weekend voor te bereiden. Tevens buigt deze werkgroep ook over de vieringen van de grote kerkelijke feesten.


Contactpersoon:
Marleen Vergaelen
Sint Janstraat 27
1785 Merchtem
Gsm: 0498/549669
E-mail: marleen.vergaelen@telenet.be

Werkgroep CON TEMPO

Werkgroep CON TEMPO Deze werkgroep, voor de hele pastorale zone bekommert zich om het verwerken van verlies bij het overlijden van een dierbaar familielid.


Contactpersoon:
Marie-Jeanne Van den Elzen
Tel: 052/37 37 72

 

 

 

Werkgroep KNIPOOG!

Ik naar jou

Jij naar mij

Zover weg

Vaak heel dichtbij!

 

Een groep opgericht binnen de pastorale zone DE BRON.

Brigitte, Catherine, Els, Godelieve, Lieve, Luc, Marie-Jeanne Marleen en Norbert.

 

 

Omdat afscheid nemen van je kind bespreekbaar mag zijn…

 

Contactpersoon:
Els Timmermans
Jan Maervoetstraat 40
1785 Merchtem
Gsm: 0477/77.46.67
E-mail: elske.timmermans@skynet.be