Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

Agenda

Palmzondag

Merchtem

zaterdag 13 april om 18u.

zondag 14 april om 10.30u.

 

Mollem

zondag14 april om 9u.

 

Verzoeningsviering

Merchtem

Dinsdag 16 april om 19u. in de kerk

Witte Donderdag

Bollebeek

Donderdag 18 april om 19u. in de kerk

Goede Vrijdag

Merchtem

Vrijdag 19 april om 19u. in de kerk

Paaswake

Mollem

Zaterdag 20 april om 18u. in de kerk

Paaszondag

Bollebeek

Zondag21 april om 9u. in de kerk

 

Merchtem

Zondag 21 april om 10.30u. in de kerk

 

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

PASTORALE ZONE DE BRON

Vormsel info

datum vormsel 2020 : zaterdag 9 mei

 

 

Stap 6 : 11 mei 2019

Op zaterdag 11 mei 2019 is het stap 6 als voorbereiding op het vormsel
van uw zoon/dochter.
Zoals aangekondigd op de ouderavond en op de brieven, verwachten we dat uw
kind die dag begeleid wordt door één of beide ouders, of eventueel door
meter, peter, of een andere persoon die nauw betrokken is bij de
christelijke opvoeding van uw kind.

De bijeenkomst start om 14u in Sint Donatus Middenschool,
Dendermondestraat te Merchtem (tegenover de sporthal).


We verwachten alle vormelingen om 14u stipt.  Zij zullen stilstaan bij de
betekenis van het vormsel (vernieuwing doopbeloften) en in hoeverre dit
verschilt van het doopsel.

De ouders worden verwacht om 15u45.  Het vervolg van de namiddag is een
samenwerking tussen ouder en kind, dus uw aanwezigheid is echt
noodzakelijk.

We vragen aan de vormelingen om hun mapje mee te brengen en hun sjaaltje
te dragen.  Een beetje schrijfgerief is ook gemakkelijk.
Het is ook belangrijk dat alle vormelingen hun kringteken dragen.  De
vormelingen die nog geen kringteken hebben, krijgen dit zeker die dag.

Aan de ouders vragen we om enkele foto's mee te brengen van het doopsel
van uw kind en indien mogelijk ook van uw eigen doopsel.

We sluiten de namiddag af met de naamopgave in de  eucharistieviering van
18u in de kerk van Merchtem.
  We verwachten dat ouders/familie samen met
hun kinderen vooraan in de kerk komen zitten, zodat we samen één grote
groep vormen.
Tijdens deze viering zullen de vormelingen hun naam opgeven.

Receptie na de naamopgave

 

Na de viering 'naamopgave' op zaterdag 11 mei 2019 wordt iedereen die aanwezig is in de eucharistieviering, uitgenodigd voor een receptie in zaal vijverdal. 
Deze receptie wordt u aangeboden door de pastorale zone de bron.


Wij heten u van harte welkom  !
 

 

Repetities vormselviering

 

Hieronder vindt u de data en uren van repetities voor de vormselvieringen in MERCHTEM.

 

Dinsdag 14-05-2019 van 18u30 tot 20u00

Donderdag 16-05-2019 van 18u30 tot 20u00

Vrijdag 17-05-2019 van 18u30  tot 19u15  (voor de viering van 13u30)  en van 19u15 tot 20u00 (voor de viering van 16u00)

We verwachten alle vormelingen op elke repetitie in de kerk van Merchtem.

 

 

Informatie over het vormsel van 18 mei 2019

 

Misschien heeft u er al over nagedacht om uw kind in te schrijven voor het vormsel van 18 mei 2019 en de daaraan verbonden catechese.

 

We nodigen de kinderen uit voor 7 stappen, die hen voorbereiden op het vormsel.   

 

Bij de voorbereiding van het vormsel zien we de inbreng van de ouders als onontbeerlijk. Bij stap 3 en stap 6 streven we er naar dat kinderen en ouders dit moment samen beleven. Daarom vragen we dat uw kind tijdens deze stap vergezeld wordt door de ouder(s) en/of eventueel meter of peter of een ander familielid dat betrokken is bij de christelijke opvoeding van uw kind.

Tijdens deze bijeenkomsten is er een aanbod uitgewerkt dat u en uw kind samen laat nadenken over verder groeien in geloof.

 

Ook willen we u van harte uitnodigen om samen met uw kind deel te nemen aan enkele ‘speciale’ misvieringen

 

  • Eerste zondag van de advent : zo 02-12-18 om 09u00 in de kerk van Bollebeek of om 10u30 in de kerk van Merchtem
  • Lichtmis : zondag 03-02-19 om 10u30 in de kerk van Merchtem
  • Aswoensdag : woensdag 06-03-19 om 19u00 in de kerk van Merchtem
  • Paaswake : zaterdag 20-04-19 om 18u00 in de kerk van Mollem

Uiteraard zijn jullie elke zondag welkom tijdens de vieringen in de kerk van Mollem, Bollebeek en/of Merchtem.

Vermits het vormsel een parochiegebeuren is, nodigen we u graag uit op parochie-activiteiten zoals parochiaal eetmaal, pannenkoekenbak, parochiedag,….

 

 

U zal van alle activiteiten per mail op de hoogte gebracht worden, dus is het belangrijk dat u bij inschrijving een correct e-mailadres doorgeeft.  U kan ook steeds de nodige informatie vinden op www.pastoralezonedebron.be.

 

Wij nodigen u alvast uit op onze informatieavond voor de ouders die doorgaat

 

op maandag 10 september 2018 om 20u

 

in de kerk van Merchtem.  We geven u  tijdens deze vergadering meer concrete informatie rond het vormsel.

 

Indien u al de beslissing genomen heeft om uw kind in te schrijven voor de catechese ter voorbereiding van het vormsel, vragen wij u tegen de eerste ouderavond al enkele zaken op te zoeken :

 

  • Plaats en datum van doopsel van uw kind. (gemeente en parochie, bv Merchtem OLV Ter Noodt, Mollem St Stefanus, Bollebeek St Antonius of andere) 
  • Plaats en datum van de eerste communie. (idem als voor doopsel, gemeente en parochie).

 

 

Belangrijke oproep:

 

De begeleiding van de jongeren gebeurt niet op school, maar door de ouders van de vormelingen, die hierbij door een vaste maar kleine ploeg catechisten (vrijwilligers uit de pastorale zone ‘de bron’ ) worden bijgestaan.  Wij doen hierbij een warme oproep om hieraan deel te nemen en u aan te bieden als begeleider. 

Op de ouderavond van 10 september krijgt u hierover meer informatie.

Zonder medewerking van de ouders kunnen het handjevol vrijwilligers onmogelijk de ongeveer 100 jongeren begeleiden. 

Er zijn 7 stappen en elk van deze stappen heeft nog een voorbereidende vergadering.  We verwachten de begeleiders zeker op de bijeenkomsten met de jongeren, en indien mogelijk ook op de voorbereidende vergaderingen.  Indien je wil meewerken als begeleider, noteer dan alvast woensdag 26 september 2018, 20u.  Op die eerste vergadering met de begeleiders wordt alle praktische informatie gegeven over het komende werkjaar voor de begeleiders.

 

Wij geven u graag reeds de data van de bijeenkomsten :

 

 

 

Merchtem

Mollem

Ma 10-09-18

Ouderavond + inschrijving

20u kerk Merchtem

Wo 26-09-18

1e bijeenkomst met de begeleiders

20u (lokaal wordt later meegedeeld)

Za 20-10-18

Stap 1

14u00 – 18u45 (misviering om 18u waar ook de ouders verwacht worden)

09u00 – 12u00

(misviering op zo 21-10-18 waar ook de ouders verwacht worden)

Za 24-11-18

Stap 2

13u00 – 17u45

Za 26-01-19

Stap 3 (samen met de ouders)

14u00 – 18u45 (misviering om 18u waar ook de ouders verwacht worden)

Za 16-02-19

Stap 4

14u00 – 18u45 (misviering om 18u waar ook de ouders verwacht worden)

Vrij 15-03-19 tot zo 17-03-19

Stap 5 weekend te Loppem

Vrijdag 18u30 tot zondag 15u30

Za 11-05-19

Stap 6 (samen met de ouders)

14u00 – 18u45 naamopgave in de viering van 18u met aansluitend een receptie in zaal vijverdal voor alle vormelingen en hun ouders

 

Stap 7

Bijeenkomst rond ‘engagement’, vrij te kiezen per groepje. Hierover volgt later meer informatie

De vormelingen van Mollem gaan sterzingen

op za 12-01-19

Za 18-05-19

Vormsel met 3 voorafgaande repetities

*13u30 en 16u00

10u00

 

*In Merchtem zijn er twee vieringen.  Na de inschrijvingen worden de kinderen in groepjes verdeeld.  In deze groepjes  wordt de catechese gegeven.  De kinderen van eenzelfde groep doen ook samen hun vormsel, en het uur van de viering wordt dan ook per groep bepaald.   U kan het uur van viering niet zelf kiezen.  Gelieve wel door te geven bij inschrijving als er verschillende kinderen van eenzelfde familie zijn zodat we hiermee rekening kunnen houden.

 

 

Met alle vragen helpen wij u graag verder op maandag 10 september 2018.

 

 

 

Pastorale zone 'de bron' :  Informatie

Voor informatie  over het vormsel kan u terecht op vormsel@pastoralezonedebron.be of op het secretariaat 052/37 25 14 (de dinsdagvoormiddag, niet tijdens de maanden juli en augustus)

 

Ter info :

Vormselweekend 2019 : van vrijdag 15 maart tot zondag 17 maart

Vormsel 2019 : zaterdag 18 mei 2019  

Vormselweekend 2020 : van vrijdag 13 maart tot zondag 15 maart