Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

GDPR

Agenda

De Missionaire Parochie

Lees meer...

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

PASTORALE ZONE DE BRON

Vormsel info

VORMSEL 1 MEI 2021  (uitgesteld tot 25 september 2021)

 

Stap 6 (zaterdag 8 mei 2021)

 

(bericht van 30-04-2021)

 

In de loop van deze week zal je dochter/zoon de informatie ontvangen via de school met al het nodige werkmateriaal.
Wie niet in Merchtem/Mollem naar school gaat ontvangt de informatie en het materiaal via de post.
 
Stap 6 heeft als thema: Jij wordt lid van de wereldkerk. 
In het eerste deel staan we stil over hoe wij hier het geloof beleven.
In het tweede deel vroegen we aan mensen om zelf te getuigen over hun geloof over de wereld heen.
Bidden kan ook dansen met God zijn.
Tot slot maakte de vormselkern een challenge voor jullie !
Het slotmoment van deze stap gaat door op zaterdag 8 mei 2021. (Onderaan de verdeling per groepje)
Breng zeker jullie antwoordblad mee.

Jullie hebben het waarschijnlijk al gehoord. Pastoor Koen heeft onze pastorale zone verlaten na bijna 4 jaar.
Het kerkmoment van 8 mei zal doorgaan met deken Dirk De Gendt, die tijdelijk voor vervanging zorgt.
 
Zaterdag 8 mei 2021:

 

In de kerk van Mollem

 

13u - 13u30 de vormelingen van Mollem 

 
In de kerk van Merchtem

  *   14u - 14u30 groepje 6 
  *   14u30 - 15u groepje 5 
  *   15u - 15u30 groepje 4
  *   15u30 - 16u groepje 3 
  *   16u - 16u30 groepje 2 
  *   16u30 - 17u groepje 1 PS Meimaand = Mariamaand, een bloemetje meebrengen naar de kerk mag altijd :-) 

 

 

Uitstel vormselvieringen 1 mei 2021

 

(bericht van 01-03-2021)  

  

De nieuwe datum voor het vormsel 2021 werd bekend gemaakt; zaterdag 25 september 2021.

De uren van de vormselvieringen zullen afhankelijk zijn van de corona-maatregelen die geldend zijn op dat moment.

 

Hieronder de nieuwe planning. Verdere info volgt via mail.

20 maart 2021: stap 5 (Bidden wa's da?!)

8 mei 2021: stap 6

4 september 2021: stap 7

25 september 2021: vormselvieringen

 

 
Geniet mee van een virtueel kerkbezoek
 
Vrijwilligers van de pastorale zone de bron hebben met veel enthousiasme filmpjes gemaakt voor de vormelingen om hen zo een 'virtueel' kerkbezoek aan te bieden. Geniet alvast mee.
 

altaar en tabernakel

sacristie

evangelieboek

kerktoren

patroonheilige

kruis en kruisteken

 

 

 

 

 

Inschrijving vormsel 1 mei 2021

 
Voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de voorbereidingen voor het vormsel van 1 mei 2021:
 
 
 
 
  • Geboren zijn in 2009 en/of in het 6e leerjaar zitten.
  • Gedoopt zijn en eerste communie gedaan hebben. (om in te schrijven dient u de datum en plaats van doopsel en eerste communie op te zoeken)
  • Het vak katholieke godsdienst volgen op school.
  • Wonen in onze pastorale zone de bron (Merchtem OLV Ter Noodt, St Stefanus Mollem, St Antonius Bollebeek) of er naar school gaan (Ter Dreef, De Plataan, Sint Donatus Lagere school, GBS Mollem)

 

Verder wensen wij te benadrukken dat de voorbereidingen een groepsgebeuren zijn. Dit vraagt wederzijds respect en openheid voor jongeren en begeleiding, hoe verscheiden zij ook mogen zijn.

 

 

 

De oorspronkelijke planning kan door de coronamaatregelen niet worden gevolgd en wordt steeds aangepast aan de situatie van het moment.  Je vindt bovenaan deze bladzijde steeds de laatste updates.

 

 

Info en inlichtingen:

Parochieblad

Website: www.pastoralezonedebron.be

E-mail: vormsel@pastoralezonedebron.be

 

 

CONTACT

 

Voor informatie  over het vormsel kan u terecht op vormsel@pastoralezonedebron.be

 

TER INFO

 

Vormselweekend 2022: van vrijdag 18-02-2022 tot zondag 20-02-2022

Datum vormsel 2022 wordt pas bekend gemaakt in juni 2021.

Vormselweekend 2023: van vrijdag 10-03-23 tot zondag 12-03-23

 

 

pastorale zone de bron