Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

GDPR

Agenda
Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

PASTORALE ZONE DE BRON

Vormsel info

 

Stap 2 van zaterdag 23-11-2019

 

MOLLEM

De tweede stap naar het vormsel vindt plaats op zaterdag 23-11-2019.  We verwachten alle vormelingen van Mollem om 14u00 aan de kerk van Mollem.

Doe zeker het sjaaltje aan dat je kreeg bij  de eerste bijeenkomst en breng je mapje en wat schrijfgerief mee.  Zorg er voor dat je warm gekleed bent een stevig schoeisel draagt.  We eindigen om 17u00 aan de kerk van Mollem.

 

 

MERCHTEM

De tweede stap naar het vormsel vindt plaats op zaterdag 23-11-2019.  We verwachten alle vormelingen van Merchtem om 13u aan de kerk van Merchtem.

Doe zeker het sjaaltje aan dat je kreeg bij  de eerste bijeenkomst en breng je mapje en wat schrijfgerief mee.  Zorg er voor dat je warm gekleed bent een stevig schoeisel draag.  We eindigen om 17u30 aan de kerk van Merchtem.

Uitzonderlijk gaan we niet gezamenlijk naar de avondmis, maar uiteraard zijn jullie er wel van harte welkom.

 

datum vormsel 2020 : zaterdag 9 mei

 

Misschien heeft u er al over nagedacht om uw kind in te schrijven voor het vormsel van 9 mei 2020 en de daaraan verbonden catechese.

De voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de voorbereidingen voor het vormsel van 9 mei 2020 zijn :

  • geboren zijn in 2008 en/of in het 6e leerjaar zitten
  • gedoopt zijn en eerste communie gedaan hebben. (om in te schrijven voor het vormsel dient u de datum en plaats van doopsel en eerste communie op te zoeken)
  • het vak katholieke godsdienst volgen op school.
  • woonachtig zijn in onze pastorale zone (Merchtem OLV Ter Noodt, St Stefanus Mollem, St Antonius Bollebeek) of er naar school gaan (Ter Dreef, De Plataan, Sint Donatus Lagere School, GBS Mollem)

 

We nodigen de kinderen uit voor 7 stappen, die hen voorbereiden op het vormsel.   

 

Bij de voorbereiding van het vormsel zien we de inbreng van de ouders als onontbeerlijk. Bij stap 4 en stap 7 streven we er naar dat kinderen en ouders dit moment samen beleven. Daarom vragen we dat uw kind tijdens deze stap vergezeld wordt door de ouder(s) en/of eventueel meter of peter of een ander familielid dat betrokken is bij de christelijke opvoeding van uw kind.

Tijdens deze bijeenkomsten is er een aanbod uitgewerkt dat u en uw kind samen laat nadenken over verder groeien in geloof.

 

Ook willen we u van harte uitnodigen om samen met uw kind deel te nemen aan enkele ‘speciale’ misvieringen

 

  • Eerste zondag van de advent : zo 01-12-19 om 09u00 in de kerk van Bollebeek of om 10u30 in de kerk van Merchtem
  • Lichtmis : zondag 02-02-20 om 10u30 in de kerk van Merchtem
  • Aswoensdag : woensdag 26-02-20 om 19u00 in de kerk van Merchtem
  • Paaswake : zaterdag 11-04-20 om 18u00 in de kerk van Mollem

 

Uiteraard zijn jullie elke zondag welkom tijdens de vieringen in de kerk van Mollem, Bollebeek en/of Merchtem.

 

 

Het vormsel is een parochiegebeuren en daarom verwelkomen we u graag op parochie-activiteiten zoals parochiaal eetmaal, pannenkoekenbak, parochiedag,….

 

U zal van alle activiteiten per mail op de hoogte gebracht worden, dus is het belangrijk dat u bij inschrijving een correct e-mailadres doorgeeft.  U kan ook steeds de nodige informatie vinden op www.pastoralezonedebron.be.

 

 

Wij nodigen u alvast uit op onze informatieavond voor de ouders die doorgaat

 

op maandag 16 september 2019 om 20u

 

in de kerk van Merchtem.  We geven u  tijdens deze vergadering meer concrete informatie rond het vormsel.

 

Indien u al de beslissing genomen heeft om uw kind in te schrijven voor de catechese ter voorbereiding van het vormsel, vragen wij u tegen de eerste ouderavond al enkele zaken op te zoeken :

 

  • Plaats en datum van doopsel van uw kind. (gemeente en parochie, bv Merchtem OLV Ter Noodt, Mollem St Stefanus, Bollebeek St Antonius of andere) 
  • Plaats en datum van de eerste communie. (idem als voor doopsel, gemeente en parochie).

 

 

 

 

Belangrijke oproep:

 

De begeleiding van de jongeren gebeurt niet op school, maar door de ouders van de vormelingen, die hierbij door een vaste maar kleine ploeg catechisten (vrijwilligers uit de pastorale zone ‘de bron’ ) worden bijgestaan.  Wij doen hierbij een warme oproep om hieraan deel te nemen en u aan te bieden als begeleider. 

Op de ouderavond van 16 september krijgt u hierover meer informatie.

Zonder medewerking van de ouders kunnen het handjevol vrijwilligers onmogelijk de ongeveer 100 jongeren begeleiden. 

Er zijn 7 stappen en elk van deze stappen heeft nog een voorbereidende vergadering.  We verwachten de begeleiders zeker op de bijeenkomsten met de jongeren, en indien mogelijk ook op de voorbereidende vergaderingen.  Indien je wil meewerken als begeleider, noteer dan alvast donderdag 26 september 2019, 20u.  Op die eerste vergadering met de begeleiders wordt alle praktische informatie gegeven over het komende werkjaar voor de begeleiders.

 

 

 

Wij geven u graag reeds de data van de bijeenkomsten:

 

 

 

Merchtem

Mollem

Ma 16-09-19

Ouderavond + inschrijving

20u kerk Merchtem

Do 26-09-19

1e bijeenkomst met de begeleiders

20u (lokaal wordt later meegedeeld)

Za 19-10-19

Stap 1

14u00 – 18u45 (misviering om 18u waar ook de ouders verwacht worden)

14u00 – 17u00

(misviering op zo 20-10-19 waar ook de ouders verwacht worden)

Za 23-11-19

Stap 2

13u00 – 17u45

Kerk Merchtem

14u tot 17u

Kerk Mollem

Za 11-01-20

Stap 3

14u00 – 18u45 (misviering om 18u waar ook de ouders verwacht worden)

Sterzingen van 13u30 tot 18u00

Zo 26-01-20

Stap 4 (samen met de ouders)

09u00 tot 12u00 kerk Merchtem

Za 15-02-20

Stap 5

14u00 – 18u45 (misviering om 18u waar ook de ouders verwacht worden)

Vrij 13-03-20 tot zo15-03-20

Stap 6 (weekend te Loppem)

Vrijdag 18u30 tot zondag 15u30

Za 25-04-20

Stap 7 (samen met de ouders)

14u00 – 19u00 naamopgave in de viering van 18u in de kerk van Merchtem

Za 09-05-20

Vormsel met 3 voorafgaande repetities

*13u30 en 16u00

10u00

 

*In Merchtem zijn er twee vieringen. Na de inschrijvingen worden de kinderen in groepjes verdeeld. In deze groepjes wordt de catechese gegeven. De kinderen van eenzelfde groep doen ook samen hun vormsel, en het uur van de viering wordt dan ook per groep bepaald. U kan het uur van viering niet zelf kiezen. Gelieve wel door te geven bij inschrijving als er verschillende kinderen van eenzelfde familie zijn zodat we hiermee rekening kunnen houden.

 

 

 

Met alle vragen helpen wij u graag verder op maandag 16 september 2019.

 

 

 

Pastorale zone 'de bron' :  Informatie

Voor informatie  over het vormsel kan u terecht op vormsel@pastoralezonedebron.be of op het secretariaat 052/37 25 14 (de dinsdagvoormiddag, niet tijdens de maanden juli en augustus)

 

Ter info :

 

Vormselweekend 2020 : van vrijdag 13-03-20 tot zondag 15-03-20

Vormselweekend 2021 : van vrijdag 05-03-21 tot zondag 07-03-21

Datum vormsel 2021 wordt pas bekend gemaakt in juni 2020.