Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

Agenda

Zaterdag 28 april

Vormselvieringen

Mollem : 10u.

Merchtem : 13,30u.  en  16u.

Zondag 29 april

Mollem

9u.: eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand maart

 

Merchtem

10.30u.:eucharistieviering en  gedachtenisviering voor de overledenen van de maand maart

Doopzondag

Alle aangemelde kindjes van onze zone worden gedoopt in de kerk te Merchtem, om 14u. en eventueel ook om 15u.

 

Dinsdag 1 mei

Mollem

 

10u.:  Eerste Communieviering

Zondag 6 mei

Bollebeek

9u. : eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand april

Merchtem

7u. : Weg-om met aansluitendom 8u.  woordcommuniedienst.

Donderdag 10 mei

HEMELVAART

Merchtem

Eerste communievieringen om 9.30u  en  om 11.30u.

Zondag 13 mei

Merchtem

7u.: Weg-om met aansluitend om 8u. woordcommuniedienst

Zaterdag 19 mei

Merchtem

17u. : vertrek aan de kerk van de voetbedevaarders naar Scherpenheuvel, 

Zondag 20 mei

PINKSTEREN

 

Merchtem

7u.: Weg-om met aansluitend om 8u. woordcommuniedienst.

 

17u. : eucharistieviering voor de bedevaarders in Scherpenheuvel, Mariahal

Zondag 20 mei

Samen op weg (voor jongeren vanaf het vormsel tot 18 jaar)

9.30u.:  vertrek per fiets naar Scherpenheuvel

Maandag 21 mei

Merchtem

1.30u.: vertrek fietsbedevaarders naar Scherpenheuvel, aan de kerk

19.15u.: aankomst van alle bedevaarders aan de kerk .

<<  >>
Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

PASTORALE ZONE DE BRON

Vormsel info

Vormselvieringen Merchtem

Wij geven graag nog enkele praktische afspraken mee :

We verwachten uw vormeling

om 13u00 voor de viering van 13u30 

om 15u30 voor de viering van 16u

in het femma-lokaal, Langensteenweg 56, Merchtem (boven de CM).  U zelf mag meteen naar de kerk gaan en plaats nemen op de voor u gereserveerde plaatsen.  Tijdens stap 6 van afgelopen zaterdag kreeg u een papier mee waarop die plaatsen zijn aangeduid.  (Wanneer u afwezig was, gelieve u dan tot de begeleiders van uw kind te wenden.  Zij hebben de papieren)

Tijdens het vormselmoment komen alle vormelingen naar voor, begeleid door hun meter en peter. Indien er geen meter of peter is, mogen ook de ouders of een andere persoon, die betrokken is bij de christelijke opvoeding, mee naar voor gaan.  Het belangrijkste is, dat er 2 personen zijn, die uw kind steunen.

Uw zoon/dochter moet het kringteken niet dragen tijdens de vormselviering.  

Er is een professionele fotograaf aanwezig en rond eind mei zal u een foto krijgen van uw kind tijdens de vormselviering.  U zal ook een link ontvangen waarop u alle foto's kan zien en ook foto's kan bestellen.  Mogen wij met aandrang vragen om tijdens de vormselviering zelf GEEN foto's te nemen, niet te filmen, en al zeker niet rond te lopen in de kerk.  Dit stoort de viering.  De fotograaf zal zeker voldoende foto's nemen.

Alvast proficiat met uw vormeling vanwege de begeleiders van de  vormselwerkgroep.

 

Attesten voor de werkgever

Attesten voor de werkgever i.v.m. een dag verlof voor het vormsel van uw zoon/dochter worden uitgedeeld tijdens stap 6 op zaterdag 21 april 2018.  Ook tijdens de repetities is het mogelijk om zo'n attest te bekomen.

 

Repetities vormsel Merchtem

De repetities voor het vormsel zullen plaatsvinden op volgende momenten : 

Donderdag 19-04-2018  van 18u30 tot 20u00 in de kerk van Merchtem

Donderdag 26-04-2018 van 18u30 tot 20u in de kerk van Merchtem

Vrijdag 27-04-2018 van 18u30 tot 19u15 (voor de viering van 13u30)  en van 19u15 tot 20u (voor de viering van 16u)Informatie over het vormsel van 28 april 2018

 

Misschien heeft u er al over nagedacht om uw kind in te schrijven voor het vormsel van 28 april 2018 en de daaraan verbonden catechese.

 

We nodigen de kinderen uit voor 7 stappen, die hen voorbereiden op het vormsel.   

 

Bij de voorbereiding van het vormsel zien we de inbreng van de ouders als onontbeerlijk. Bij stap 3 en stap 6 streven we er naar dat kinderen en ouders dit moment samen beleven. Daarom vragen we dat uw kind tijdens deze stap vergezeld wordt door de ouder(s) en/of eventueel meter of peter of een ander familielid dat betrokken is bij de christelijke opvoeding van uw kind.

Tijdens deze bijeenkomsten is er een aanbod uitgewerkt dat u en uw kind samen laat nadenken over verder groeien in geloof.

 

Ook willen we u graag uitnodigen om samen met uw kind deel te nemen aan enkele ‘speciale’ misvieringen.  We nodigen u dan al een kwartiertje voor de eucharistieviering uit en u krijgt dan een woordje extra uitleg over de viering.  We stellen u 4 vieringen voor waarvan we het op prijs zouden stellen dat u er naar minstens 2 komt.

 

Vermits het vormsel een parochiegebeuren is, nodigen we u graag uit op parochie-activiteiten zoals parochiaal eetmaal, pannenkoekenbak, parochiedag,….

 

U zal van alle activiteiten per mail op de hoogte gebracht worden, dus is het belangrijk dat u bij inschrijving een correct e-mailadres doorgeeft.  U kan ook steeds de nodige informatie vinden op www.pastoralezonedebron.be.

 

Wij nodigen u alvast uit op onze informatieavond voor de ouders die doorgaat

op maandag 11 september 2017 om 20u

in de kerk van Merchtem.  We geven u  tijdens deze vergadering meer concrete informatie rond het vormsel.

 

Indien u al de beslissing genomen heeft om uw kind in te schrijven voor de catechese ter voorbereiding van het vormsel, vragen wij u tegen de eerste ouderavond op te zoeken waar en wanneer uw kind gedoopt is.  U kan uw kind dan diezelfde avond meteen inschrijven.

 

Indien uw kind in onze pastorale zone ‘de bron’ gedoopt is, vragen wij u enkel de parochie (OLV-Ter Noodt Merchtem, St Stefanus Mollem of St Antonius Bollebeek) en de doopdatum door te geven.

Indien uw kind elders gedoopt is, vragen wij u om een afschrift uit het doopregister mee te brengen.  U kan dat afschrift gratis bekomen in de parochie waar uw kind gedoopt werd.  Dit afschrift is belangrijk voor verdere administratie binnen het secretariaat van de pastorale zone.

 

 

Belangrijke oproep:

De begeleiding van de jongeren gebeurt niet op school, maar door de ouders van de vormelingen, die hierbij door een vaste maar kleine ploeg catechisten (vrijwilligers uit de pastorale zone ‘de bron' ) worden bijgestaan.  Wij doen hierbij een warme oproep om mee te werken als begeleider. 

Op de ouderavond van 11 september krijgt u hierover meer informatie.

Zonder medewerking van de ouders kunnen het handjevol vrijwilligers onmogelijk de ongeveer 100 jongeren begeleiden. 

Er zijn 7 stappen en elk van deze stappen heeft nog een voorbereidende vergadering.  We verwachten de begeleiders zeker op de bijeenkomsten met de jongeren, en indien mogelijk ook op de voorbereidende vergaderingen.  Indien je wil meewerken als begeleider, noteer dan alvast dinsdag 26 september 2017, 20u.  Op die eerste vergadering met de begeleiders wordt alle praktische informatie gegeven over het komende werkjaar voor de begeleiders.

 

 

 

Wij geven u graag reeds de data van de bijeenkomsten :

 

 

 

Merchtem

Mollem

Ma 11-09-17

Ouderavond + inschrijving

20u kerk Merchtem

Di 26-09-17

1e bijeenkomst met de begeleiders

20u (lokaal wordt later meegedeeld)

Za 21-10-17

Stap 1

14u00 – 18u45 (misviering om 18u waar ook de ouders verwacht worden)

09u00 – 12u00

(misviering op zo 22-10-17 waar ook de ouders verwacht worden)

Za 18-11-17

Stap 2

13u00 – 17u45

Za 20-01-18

Stap 3 (samen met de ouders)

14u30 – 18u45 (misviering om 18u waar ook de ouders verwacht worden)

Za 03-02-18

Stap 4

14u00 – 17u30

Vrij 02-03-18 tot zo 04-03-18

Stap 5 weekend te Loppem

Vrijdag 18u30 tot zondag 15u30

Za 21-04-18

Stap 6 (samen met de ouders)

14u00 – 18u45 naamopgave in de viering van 18u met aansluitend een receptie in zaal vijverdal voor alle vormelingen en hun ouders

 

Stap 7

Bijeenkomst rond ‘engagement’, vrij te kiezen per groepje. Hierover volgt later meer informatie

De vormelingen van Mollem gaan sterzingen

op za 13-01-18

Za 28-04-18

Vormsel met 3 voorafgaande repetities

*13u30 en 16u00

10u00

 

*In Merchtem zijn er twee vieringen.  Na de inschrijvingen worden de kinderen in groepjes verdeeld.  In deze groepjes  wordt de catechese gegeven.  De kinderen van eenzelfde groep doen ook samen hun vormsel, en het uur van de viering wordt dan ook per groep bepaald.   U kan het uur van viering niet zelf kiezen.  Gelieve wel door te geven bij inschrijving als er verschillende kinderen van eenzelfde familie zijn zodat we hiermee rekening kunnen houden.

 

 

De ‘speciale’ vieringen waarop wij u graag uitnodigen:

-  Eerste zondag van de advent : zo 03-12-17 om 09u00 in de kerk van Mollem of om 10u30 in de kerk van Merchtem

-  Lichtmis : zondag 04-02-18 om 10u30 in de kerk van Merchtem

-  Aswoensdag : woensdag 14-02-18 om 19u00 in de kerk van Merchtem

-  Paaswake : zaterdag 31-03-18 om 18u00 in de kerk van Mollem

 

Uiteraard zijn jullie elke zondag welkom tijdens de vieringen in de kerk van Mollem, Bollebeek en/of Merchtem.

 

Met alle vragen helpen wij u graag verder op maandag 11 september 2017.

 

 

 

Pastorale zone 'de bron' :  Informatie

Voor informatie  over het vormsel kan u terecht op vormsel@pastoralezonedebron.be of op het secretariaat 052/37 25 14 (de dinsdagvoormiddag, niet tijdens de maanden juli en augustus)

 

Ter info :

Vormselweekend 2019 : van vrijdag 15 maart tot zondag 17 maart

Vormsel 2019 : zaterdag 18 mei 2019  (onder voorbehoud)

Vormselweekend 2020 : van vrijdag 13 maart tot zondag 15 maart