Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

Agenda

Palmzondag

Merchtem

zaterdag 13 april om 18u.

zondag 14 april om 10.30u.

 

Mollem

zondag14 april om 9u.

 

Verzoeningsviering

Merchtem

Dinsdag 16 april om 19u. in de kerk

Witte Donderdag

Bollebeek

Donderdag 18 april om 19u. in de kerk

Goede Vrijdag

Merchtem

Vrijdag 19 april om 19u. in de kerk

Paaswake

Mollem

Zaterdag 20 april om 18u. in de kerk

Paaszondag

Bollebeek

Zondag21 april om 9u. in de kerk

 

Merchtem

Zondag 21 april om 10.30u. in de kerk

 

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Merchtem

Kennismaking

Situering

De lokale geloofsgemeenschap  van Merchtem heeft als patroonheilige Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt. Sinds mensenheugenis is er een grote Mariaverering in de geloofsgemeenschap. In de kerk staat het 13de eeuwse beeld van Onze-Lieve- Vrouw-ter-Noodt. Bij speciale gelegenheden wordt in de kerk het Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtlied gezongen.

Elke zondagmorgen in de maand mei is er een bedetocht "De Weg-Om" door de straten van Merchtem. De laatste week in de maand mei staat volledig in het teken van Onze-Lieve-Vrouw (Feestweek). Daarnaast ook zijn de voet- en fietsbedevaarten naar Scherpenheuvel gekend.

Tal van plaatselijke verenigingen, bewegingen en werkgroepen ondersteunen mee de plaatselijke geloofsgemeenschap. Gemeenschap vormen is niet het werk van één mens, maar van een groep mensen die elkaar in lief en leed draagt. Samen met al deze mensen organiseert de parochie een parochiedag in de maand mei, een eetfestijn in september en een pannenkoekenbak met Lichtmis.

Ligging

De geloofsgemeenschap Merchtem centrum ligt tussen de gemeenschappen: Droeshout, Opwijk, Peizegem, Steenhuffel, Meuzegem, Rossem, Wolvertem, Brussegem, Mollem. In de N.W. hoek van Vlaams-Brabant en in het midden van de driehoek Asse-Opwijk-Wemmel.

Geschiedenis

Kerk Merchtem

Volgens A. Wauters in "Histoire des Environs de Bruxelles" zou reeds in de 7de eeuw op dezelfde plaats een kerk gestaan hebben, toebehorend aan de H.Emebertus, broer van St.- Goedele. Hij werd later bisschop van Kamerijk.
Een bisschoppelijk charter van 1120 gaf de kerk aan de abdij van Affligem. Maar de heren van Merchtem: "de familie Hobosch" eisten ze voor zich op, tot dat Siger Hobosch ze in 1245 definitief afstond aan voormelde abdij. Dit bleef zo tot het einde van het Ancien Régime.

Vóór 1300 was de patroonheilige St.-Pieter (Petrus), tevens beschermheilige van de abdij.
Omstreeks 1355 werdt de kerk toegewijd aan O L Vrouw-ter-Noodt omwille van het miraculeus beeld van O-L-Vrouw. Tot op heden in de geloofsgemeenschap en ver daarbuiten zeer vereerd.

Kerkgebouw

Voor 1200 vermoedelijk een vestiging in hout. Tussen 1200 en 1300 vindt men de sporen terug van een romaanse kerk. Rond 1400 bevindt zich in de linkerkruisbeuk een Romaanse kapel. Door de grote veranderingen die er in de loop der eeuwen worden aan uitgevoerd, heeft onze kerk geen enkele gelijkvormige stijl. Het oudste gedeelte is zeker de zware vierkante toren evenals het noordelijke gedeelte van de linkerbeuk.

In 1571 wordt de kerk door een zware brand vernield en blijven nog enkel de muren over. Door inzamelingen slagen de bewoners van Merchtem erin hun kerk te herstellen. Van 1796 tot 1802 wordt de kerk gesloten door de Franse bezetters.
In 1955 geeft 600 jaar O-L-Vrouw-ter-Noodt aanleiding om de kerk op te smukken. Bij die gelegenheid heeft men de eerste sporen van aftakeling van het gebouw opgemerkt die achteraf aanleiding hebben gegeven tot de eerste restauratiefaze.
Tijdens de werken in 1969 begeeft één van de zuilen met het noodlottig gevolg dat de kerk gedurende 20 jaar buiten gebruik blijft.
Na veel dossier- en geld problemen kan de kerk in 1989 met een feestelijke viering opnieuw voor de eredienst worden opengesteld.
Zeer waardevol zijn het vast meubilair o.a. biechtstoelen en beschotten, de preekstoel, het orgel, de glasramen, de talrijke kunstvoorwerpen en -schatten, versierselen en schilderijen die tot het patrimonium behoren van de aan O-L-Vrouw-ter-Noodt toegewijde kerk.

Secretariaat

Het secretariaat is sinds mei 2016 tijdelijk verhuisd naar volgend adres:

Mieregemstraat 1/bus 1

1785 Merchtem

tel:052/37.25.14

secretariaat@pastoralezonedebron.be

 

Het secretariaat is gesloten op maandag, zaterdag en zondag

Van dinsdag tot vrijdag : open van 9u. tot 12u.

Dinsdagavond : open van 18.30u. tot 20u.

 

Zonepastoor

Koen Verheire


Koen Verheire
Dorp 22
1730 Mollem

E-mail: koen_verheire@hotmail.com
tel: 02/453.92.80
tel: 0473/46.98.56 (Herman Bertels: secretaris)

Beheerscomité

Deze werkgroep bekijkt maandelijks met een afvaardiging van elke vereniging de materiële en financiële toestand van de parochie, parochiezaal t'Vijverdal en de parochielokalen Kerkeboomgaard.

Voorzitter:

Jos Dours
Broevink 65
1745 Opwijk
Tel:052/37 36 62

 

Beheerder vzw – VPW gewest Londerzeel-PZ De Bron:

Marc Cloet
Stationsstraat 26/302
1785 Merchtem<
Tel.: 052 55 65 82 (na 18u.)
e-mail: marc.cloet@pastoralezonedebron.be

Parochiezaal

Zaal ’t Vijverdal – lokalen Kerkeboomgaard.

De parochiezaal draagt sinds 2002 de naam ’t Vijverdal. Dit is een polyvalente zaal met een groot podium, bar en een professionele keuken die grote feesten aankan. Je kan van de zaal gebruik maken voor : privé-feesten, recepties, rouwmaaltijden, koffietafels, academische zittingen, tentoonstellingen, vergaderingen, eetfestijnen, enz…
Voor kleinere feesten kan je gebruik maken van de lokalen in Kerkeboomgaard.

Reserveren:

Simon Van den Broeck en Lien Plaskie
Kerkstraat 2
1785 Merchtem
Tel: 052/37 20 45

vijverdal@pastoralezonedebron.be

Donderdag van 18u30 tot 20u30. Zaterdagvoormiddag op afspraak.

 

 

Kerkraad

Kerkraad is een civielrechtelijk orgaan, dat instaat voor het onderhoud en de renovatie voor haar eigendommen, zoals kerk en pastorie. Zij moet jaarlijks een begroting opstellen en deze voorleggen aan de burgerlijke overheid. Van rechtswege zetelt er naast de priester ook iemand van het schepencollege.

Voorzitter:

Josse De Baerdemaeker Josse De Baerdemaeker
Eckhoutveldweg 13
1785 Merchtem
tel: 02/4600957

Scholen

Het katholieke net beschikt in Merchtem over gerenommeerde scholen waar kinderen en jongeren uit de verre omgeving naartoe komen.

Vrij Onderwijs Sint-Donatusinstituut

ASO/TSO Middenschool

 

Dendermondestraat 26
1785 Merchtem
Tel: 052/37 63 12
E-mail:
sint.donatus@telenet.be
URL: http://www.sintdonatus.net
Directie: Vera Maes en Patrick Van Campenhout

 

ASO/TSO Bovenbouw

 

Marktstraat 1
1785 Merchtem
Tel: 052/37 39 67
Directie: Lieve Caluwaerts

 

Gemeentelijke Technische  school

Stationsstraat 43
1785 Merchtem
Tel: 052/37 16 47
Fax: 052/37 47 54
E-Mail: directie@gtsm.be
URL: http://www.gtsm.be
Directie: Christian Potloot

 

Gemeentelijke tuinbouwschool

Molenstraat 54
1785 Merchtem
Tel: 052/37 27 37
Fax: 052/37 27 37
E-Mail: d.herinckx@pi.be
URL: http://www.tuinbouwschool.be
Directie: Daniël Herinckx

 

Gemeentelijke basisschool "de Plataan"

Stationsstraat 43
1785 Merchtem
Tel.: 052/37 01 38
GSM: 0476/47 54 36
E-mail: deplataan@merchtem.be
URL: http://www.merchtem.be/deplataan
Directie: Luc Willocx

 

Volwassenenonderwijs

Dendermondestraat 26
1785 Merchtem
Tel: 052/37 07 30
URL: http://www.o-m.be
Directie: Annick Vanbossuyt

Studierichtingen: Jaaropleidingen - Korte cursussen - Seminaries - Bedrijfsopleidingen -Talen - Informatica -