Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

GDPR

Agenda

De Missionaire Parochie

Lees meer...

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Merchtem

Vierende gemeenschap

Eucharistievieringen in de kerk

zaterdag om 18 uur
zondag om 10u30
woensdag om 8u30

 

Eucharistievieringen in het Rusthuis

Vrijdag om 15u.

In het rusthuis is er een werkgroepje dat zich bezighoudt met de pastoraal en het verzorgen van de viering in het weekend.
Verantwoordelijke:

Marleen Vergaelen
Sint Jansstraat 27
1785 Merchtem
GSM: 0498/54 96 69

Intenties

Misintenties en jaargetijden zijn bedoeld als een oproep aan familie en vrienden om in gebed en gedachtenis te komen meevieren.
Bijdrage: 15 Euro

Voor Merchtem kan dit op het secretariaat van dinsdag tot vrijdag: van 9u tot 12u en op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u.

 

Communie aan huis

Communie aan huis

Bij het hoogfeest van Pasen en Kerstmis brengt pastoor Koen graag de heilige communie naar zieken en alleenstaanden. Ben je aan je huis gebonden als zieke of alleenstaande en heb je niet de mogelijkheid om met hulp van familie, vrienden of kennissen met deze hoogdagen naar de kerk te komen, dan kan je op ons beroep doen. We richten deze vooral tot mensen die niet tot Samana (het vroegere Ziekenzorg) behoren tot deze verenigingen bezorgen ons een lijst met hiervoor in aanmerking. Geïnteresseerden nemen drie weken voor het hoogdag telefonisch contact op (0476/88 06 83) met Herman Bertels, die dit voor de ganse zone coördineert.

Koren


De geloofsgemeenschap Merchtem telt vier koren.


 

 

Canticorum

Gemengd koor Canticorum zingt om de 14 dagen in de zondagsviering

verantwoordelijke:
Daniëlle Cool
August De Boeckstraat 12
1785 Merchtem
Tel: 052/37 21 82
Gsm: 0478/90 38 06
E-mail 1: info@canticorum.be
E-mail 2: danielle.cool@canticorum.be
URL: http://www.canticorum.be

 

Merchtems Parochiaal Mannenkoor

Merchtems Parochiaal Mannenkoor zingt om de 14 dagen in de zondagsviering

Verantwoordelijke:
Walter Teugels
Brusselsesteenweg 239
1785 Merchtem
Gsm: 0496/35 22 62
URL: http://verenigingen.nieuwsblad.be/vereniging/merchtems-parochiaal-mannenkoor-mpm

 

Vrolijk lawaai

't Vrolijk Lawaai

verantwoordelijke:
Katelijne Van Overwalle
GSM: 0478/65 21 65
E-mail: katelijne.vanoverwalle@pastoralezonedebron.be

Voor altijd jong

Forever Young

Verantwoordelijke:
Willy Segers

Langeveldstraat 25

1745 Opwijk

tel.: 0475/36 13 33
 

 

Lectoren

Wij mogen rekenen op een schare van zeer goede lectoren.


Verantwoordelijke:

Marleen Vergaelen
Sint Janstraat 27
1785 Merchtem
Tel: 0498/54 96 69

Kerkkuis

Kerkkuis

Om de veertien dagen op woensdagnamiddag van 13u30 tot 14u30 wordt de kerk door een enthousiaste groep vrijwilligers gekuist. Maar dat neemt niet weg dat jij ook kunt aansluiten bij deze groep. Na het werk word je verwend met koffie en gebak.


Verantwoordelijke:

Willy De Neve
Gsm: 0478/54 39 82 

Werkgroep Bloemschikken

Een ploegje verzorgt wekelijks de bloemen in de kerk.


Verantwoordelijke:

Gerarda Leyssens
Burchtlaan 34
1785 Merchtem
Tel: 052/37 02 14


Werkgroep bloemschikken

Doopsel

Ouders die hun kindje wensen te laten dopen, neem contact op met het secretariaat, op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u. 

Doopsel

De ouders wordt gevraagd minimum een ​​maand voor de doopviering de volgende gegevens door te geven:

  • naam en voornaam soort
  • naam en voornaam vader
  • naam en voornaam moeder
  • jongen / meisje
  • geboorteplaats
  • geboortedatum
  • naam en voornaam peter en meter
  • adres + telefoon eventueel
  • Emailadres

 

Als de gegevens doorgegeven zijn en de datum bevestigd wordt door het secretariaat, nodigen we hen uit voor een gezellige avond om samen met andere ouders te spreken over het doopsel.

Deze doopcatechese-avond heeft plaats op een avond in de week vóór de doopzondag in het Femma-lokaal in Merchtem om 20 uur.
Doopdata in Merchtem: in principe elke tweede zondagnamidag van de maand om 14 uur en om 15 uur naargelang het aantal dopelingen.

Voor doopaanvragen - doopbewijzen:
Bellen op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u naar het secretariaat op 052/37 25 14
Of per e-mail naar secretariaat@pastoralezonedebron.be   ter attentie van Clarisse.

Eerste communie

De voorbereidingen van de eerste communie gebeuren door een kern van enkele vrijwilligers en enkele ouders van eerste-communicanten, wat betekent dat de school los staat van die voorbereiding. Bijgevolg kunnen alle leerlingen van de drie basisscholen evenals kinderen die Merchtem naar school gaan, in de pastorale zone De Bron hun Eerste Communie doen. Deze laatsten dienen in de zomer contact op te nemen met het secretariaat om de datum van de ouderavond te kennen die begin september door gaat.


Verantwoordelijke:
Bruno De Cuyper

Gsm: 0475/77 88 99
E-mail: eerstecommunie@pastoralezonedebron.be

1ste Communie

Vormsel

De voorbereiding van het Vormsel zelf staat los van de school. Het principe is: alle kinderen sterven in de pastorale zone wonen -ongeacht naar welke school ze gaan- kunnen hun Vormsel doen in onze zone.


Verantwoordelijke:

Sara Tas
E-mail: vormsel@pastoralezonedebron.be

 

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

 

 

Kerkelijk Huwelijk

Wie in Merchtem kerkelijk wil huwen, dient vooraf datum en uur af te spreken met de zonepriester. 

 

 


Kerkelijk huwelijk

Ziekenzalving

Mensen allicht dit sacrament koppelen aan 'sterven', terwijl het eerder bedoeld is om een ​​steun te blijven in de tijdelijke dagen van 'ziek-zijn'. De ervaring leert ons dat je dit beter kunt aanvragen als de zieke er bewust kan aan. Ofwel via de zonepriester (GSM in dringende gevallen) ofwel via iemand van ziekenzorg. Indien je wenst dat de priester eens langs komt thuis of in het ziekenhuis, gewoon een seintje geven. Eens per jaar wordt er in Merchtem vanuit ziekenzorg een ontmoetingsnamiddag aangeboden, voorafgegaan door een eucharistieviering met ziekenzalving.

Verrijzenisviering

Alle verrijzenisvieringen in onze pastorale zone De Bron zijn 'woorddiensten' die voorgegaan worden door leken-voorgangers. Er is één centraal meldpunt van waaruit alles gecoördineerd wordt:

Herman Bertels
Mieregemstraat 1 / bus 1
1785 Merchtem
Gsm: 0476/88 06 83
E-mail: uitvaarten@pastoralezonedebron.be

Voor elke verrijzenisviering is er een herdenkingseucharistieviering voorzien op de laatste zondag van de volgende volgende maand.

 

Uitvaart

Werkgroep CON TEMPO

Deze werkgroep, voor de hele pastorale zone De Bron, bekommert zich om het verlies bij het overlijden van een dierbaar familielid.


Contactpersoon:


Marie-Jeanne Van den Elzen
Tel: 052/37 37 72
Werkgroep CON TEMPO