Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

Agenda

Zondag 29 juli

Mollem

9u.: eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand juni

Merchtem

10.30u.: eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand juni

Zondag 5 augustus

Bollebeek

9u.: eucharistieviering en eventueel ook gedachtenisviering voor de overledenen van de maand juli

Woensdag 15 augustus

O.L.V. Hemelvaart

Merchtem

10.30u.: eucharistieviering 

 

Zondag 26 aug

Mollem

9u.: eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand juli

 

Merchtem

10.30u.: eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overkedenen van de maand juli

 

DOOPZONDAG

Alle aangemelde kindjes van onze zone worden gedoopt in de kerk te Merchtem; om 14u. en eventueel ook om 15u

Zondag 2 september

Bollebeek

9u.: eucharistieviering en boekentassenzegening.  Eventueel ook gedachtenisviering voor de overledenen van de maaand augustus.

Zaterdag 14 en zondag 15 september

Merchtem

Parochiaal eetfestijn in 't Vijverdal.  Iedereen hartelijk welkom!

zaterdag vanaf 17.30u
zondag vanaf 11.15u.

Zondag 16 september

Mollem

9u.: boekentassenzegening

 

Merchtem

10.30u.: boekentassenzegening

Zondag 30 september

Mollem

9u.: eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand augustus

 

Merchtem

10.30u.: eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand augustus

 

DOOPZONDAG

Alle aangemelde kindjes uit onze zone worden vandaag gedoopt in de kerk te Merchtem; om 14u. en eventueel ook om 15u.

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Merchtem

Vierende gemeenschap

Eucharistievieringen in de kerk

zaterdag om 18 uur
zondag om 10u30
woensdag om 8u30

 

Eucharistievieringen in het Rusthuis

Vrijdag om 15u.

In het rusthuis is er een werkgroepje dat zich bezighoudt met de pastoraal en het verzorgen van de viering in het weekend.
Verantwoordelijke:

Marleen Vergaelen
Sint Jansstraat 27
1785 Merchtem
GSM: 0498/54 96 69

Voorganger: Luc Valvekens

Intenties

Misintenties en jaargetijden zijn hoofdzakelijk bedoeld als een oproep aan familie en vrienden om in gebed en gedachtenis te komen meevieren.
Bijdrage: 15 Euro

Voor Merchtem kan dit op het secretariaat: elke werkdag van 9u tot 12u en op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u.

Gebedsdiensten / Woord-communiediensten

In de nabije toekomst kan het gebeuren dat er geen priester kan aanwezig zijn om voor te gaan in de weekendvieringen, dit omwille van andere verplichtingen in andere parochies, ziekte of verlof. In deze gevallen zullen gebedsleid(st)ers van de pastorale zone voorgaan in een woord-communiedienst. Deze mensen krijgen permanent vorming vanuit  het bisdom. Dankzij hun hulp kan de plaatselijk geloofsgemeenschap toch blijven samenkomen en vieren rond het altaar. Communie aan huis

Communie aan huis

De mensen die de communie thuis wensen te ontvangen voor de hoogdag van Kerstmis of Pasen telefoneren gewoon eens naar het secretariaat. Familieleden kunnen tijdens de vieringen de communie altijd meenemen naar huis in een pixus (speciaal doosje dat je op het secretariaat kan bekomen).

Koren


De geloofsgemeenschap Merchtem telt een zanggroep en vier koren.


Zanggroep OKRA

Zanggroep OKRA

Verantwoordelijke:
Herman Van der Veken
Burchtlaan 7 bus 1
1785 Merchtem
Tel: 052/41 08 94

Canticorum

Gemengd koor Canticorum zingt om de 14 dagen in de zondagsviering

verantwoordelijke:
Daniëlle Cool
August De Boeckstraat 12
1785 Merchtem
Tel: 052/37 21 82
Gsm: 0478/90 38 06
E-mail 1: info@canticorum.be
E-mail 2: danielle.cool@canticorum.be
URL: http://www.canticorum.be

 

Merchtems Parochiaal Mannenkoor

Merchtems Parochiaal Mannenkoor zingt om de 14 dagen in de zondagsviering

Verantwoordelijke:
Walter Teugels
Brusselsesteenweg 239
1785 Merchtem
Gsm: 0496/35 22 62
URL: http://verenigingen.nieuwsblad.be/vereniging/merchtems-parochiaal-mannenkoor-mpm

 

Vrolijk lawaai

't Vrolijk Lawaai

verantwoordelijke:
Katelijne Van Overwalle
GSM: 0478/65 21 65
E-mail: katelijne.vanoverwalle@pastoralezonedebron.be

Forever Young

Forever Young

Verantwoordelijke:
Walter Callaert
Meutersweg 59
1785 Merchtem
Tel: 052/37 45 93
 

 

Lectoren

Wij mogen rekenen op een schare van zeer goede lectoren.


Verantwoordelijke:

Marleen Vergaelen
Sint Janstraat 27
1785 Merchtem
Tel: 0498/54 96 69

Kerkkuis

Kerkkuis

Om de veertien dagen op woensdagnamiddag van 13u30 tot 14u30 wordt de kerk door een enthousiaste groep vrijwilligers gekuist. Maar dat neemt niet weg dat jij ook kunt aansluiten bij deze groep. Na het werk word je verwend met koffie en gebak.


Verantwoordelijke:

Pascal Moens
Gsm: 0472/33 72 69

Werkgroep Bloemschikken

Een ploegje verzorgt wekelijks de bloemen in de kerk.


Verantwoordelijke:

Eveline De Munter
Kalkovenlaan 28
1785 Merchtem
Tel: 052/37 14 59


Werkgroep bloemschikken

Doopsel

Ouders die hun kindje wensen te laten dopen, nemen contact op met het secretariaat, op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u. Alle doopvieringen van onze pastorale zone vinden plaats in de kerk van Merchtem, in principe elke laatste zondag van de maand. De doopvieringen worden gemeenschappelijk georganiseerd, desnoods in meerdere beurten.

Doopsel

De ouders wordt gevraagd minimum een maand voor de doopviering de volgende  gegevens door te geven:

  • naam en voornaam kind
  • naam en voornaam vader
  • naam en voornaam moeder
  • jongen/meisje
  • geboorteplaats
  • geboortedatum
  • naam en voornaam peter en meter
  • adres + telefoon eventueel
  • E-mailadres

 

Als de gegevens doorgegeven zijn en de datum bevestigd wordt door het secretariaat, nodigen we hen uit voor een gezellige avond om samen met andere ouders te spreken over het doopsel.

Deze doopcatechese-avond heeft plaats op een avond in de week vóór de doopzondag in het Femma-lokaal in Merchtem om 20 uur.
Doopdata in Merchtem:  in principe elke laatste zondagnamidag van de maand om 14 uur en om 15 uur naargelang het aantal dopelingen.

Voor doopaanvragen - doopbewijzen:
Bellen op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u naar het secretariaat op 052/37 25 14
Of per email naar secretariaat@pastoralezonedebron.be  ter attentie van Clarisse.

Eerste communie

De voorbereidingen van de Eerste Communie gebeuren door een kern van enkele vrijwilligers en enkele ouders van Eerste-Communikanten, wat betekent dat de school los staat van die voorbereiding. Bijgevolg kunnen alle leerlingen van de drie basisscholen evenals kinderen die buiten Merchtem naar school gaan, in de pastorale zone De Bron hun Eerste Communie doen.


Verantwoordelijke:

Claudine Heirman
Brusselsesteenweg 181
1785 Merchtem
Tel: 02/460 62 24
Gsm: 0477/58 97 97
E-Mail: eerstecommunie@pastoralezonedebron.be

1ste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

De voorbereiding van de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel zelf staat los van de school. Het principe is: alle kinderen die in de pastorale zone wonen -ongeacht naar welke school ze gaan- kunnen hun Plechtige Geloofsbelijdenis en hun Vormsel doen in onze zone.


Verantwoordelijke:

Agnes De Pauw
Tel: 052/37 25 14
E-Mail: vormsel@pastoralezonedebron.be


Elke dinsdagvoormiddag op het secretariaat van 9u tot 12u

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

 

Kerkelijk Huwelijk

Wie in Merchtem kerkelijk wil huwen, dient vooraf datum en uur af te spreken met de zonepriester. Nadien nemen zij contact op met het onthaalcentrum voor verloofden 'Kom & Trouw'  via mailadres: verloofden@pastoralezonedebron.be


Vooraf kan bijgaand formulier reeds geprint en ingevuld worden: AANVRAAG KERKELIJK HUWELIJK.pdf


Kerkelijke huwelijk

Ziekenzalving

Mensen blijven allicht dit sacrament koppelen aan ‘sterven’, terwijl het eerder bedoeld is om een steun te betekenen in de moeilijke dagen van ‘ziek-zijn’. De ervaring leert ons dat je dit beter aanvraagt als de zieke er bewust kan aan deelnemen. Ofwel via de priester (GSM in dringende gevallen) ofwel via iemand van ziekenzorg. Indien je wenst dat de priester eens langs komt thuis of in het ziekenhuis, gewoon een seintje geven. Eens per jaar wordt er in Merchtem vanuit ziekenzorg een ontmoetingsnamiddag georganiseerd, voorafgegaan door een eucharistieviering met ziekenzalving.

Verrijzenisviering

Alle verrijzenisvieringen in onze pastorale zone De Bron zijn 'woorddiensten' die voorgegaan worden door leken-voorgangers. Er is één centraal meldpunt van waaruit alles gecoördineerd wordt:

Herman Bertels
Mieregemstraat 1/bus 1
1785 Merchtem
Gsm: 0476/88 06 83
E-mail: uitvaarten@pastoralezonedebron.be

Voor elke verrijzenisviering is er een herdenkingseucharistieviering voorzien op de laatste zondag van de daaropvolgende maand.

Uitvaart

Werkgroep CON TEMPO

Deze werkgroep, voor de hele pastorale zone De Bron,, bekommert zich om het verwerken van verlies bij het overlijden van een dierbaar familielid.


Contactpersoon:


Marie-Jeanne Van den Elzen
Tel: 052/37 37 72
Werkgroep CON TEMPO