Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

Agenda

Palmzondag

Merchtem

zaterdag 13 april om 18u.

zondag 14 april om 10.30u.

 

Mollem

zondag14 april om 9u.

 

Verzoeningsviering

Merchtem

Dinsdag 16 april om 19u. in de kerk

Witte Donderdag

Bollebeek

Donderdag 18 april om 19u. in de kerk

Goede Vrijdag

Merchtem

Vrijdag 19 april om 19u. in de kerk

Paaswake

Mollem

Zaterdag 20 april om 18u. in de kerk

Paaszondag

Bollebeek

Zondag21 april om 9u. in de kerk

 

Merchtem

Zondag 21 april om 10.30u. in de kerk

 

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Merchtem

Vierende gemeenschap

Eucharistievieringen in de kerk

zaterdag om 18 uur
zondag om 10u30
woensdag om 8u30

 

Eucharistievieringen in het Rusthuis

Vrijdag om 15u.

In het rusthuis is er een werkgroepje dat zich bezighoudt met de pastoraal en het verzorgen van de viering in het weekend.
Verantwoordelijke:

Marleen Vergaelen
Sint Jansstraat 27
1785 Merchtem
GSM: 0498/54 96 69

Voorganger: Luc Valvekens

Intenties

Misintenties en jaargetijden zijn hoofdzakelijk bedoeld als een oproep aan familie en vrienden om in gebed en gedachtenis te komen meevieren.
Bijdrage: 15 Euro

Voor Merchtem kan dit op het secretariaat: elke werkdag van 9u tot 12u en op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u.

Gebedsdiensten / Woord-communiediensten

In de nabije toekomst kan het gebeuren dat er geen priester kan aanwezig zijn om voor te gaan in de weekendvieringen, dit omwille van andere verplichtingen in andere parochies, ziekte of verlof. In deze gevallen zullen gebedsleid(st)ers van de pastorale zone voorgaan in een woord-communiedienst. Deze mensen krijgen permanent vorming vanuit  het bisdom. Dankzij hun hulp kan de plaatselijk geloofsgemeenschap toch blijven samenkomen en vieren rond het altaar. Communie aan huis

Communie aan huis

De mensen die de communie thuis wensen te ontvangen voor de hoogdag van Kerstmis of Pasen telefoneren gewoon eens naar het secretariaat. Familieleden kunnen tijdens de vieringen de communie altijd meenemen naar huis in een pixus (speciaal doosje dat je op het secretariaat kan bekomen).

Koren


De geloofsgemeenschap Merchtem telt een zanggroep en vier koren.


Zanggroep OKRA

Zanggroep OKRA

Verantwoordelijke:
Herman Van der Veken
Burchtlaan 7 bus 1
1785 Merchtem
Tel: 052/41 08 94

Canticorum

Gemengd koor Canticorum zingt om de 14 dagen in de zondagsviering

verantwoordelijke:
Daniëlle Cool
August De Boeckstraat 12
1785 Merchtem
Tel: 052/37 21 82
Gsm: 0478/90 38 06
E-mail 1: info@canticorum.be
E-mail 2: danielle.cool@canticorum.be
URL: http://www.canticorum.be

 

Merchtems Parochiaal Mannenkoor

Merchtems Parochiaal Mannenkoor zingt om de 14 dagen in de zondagsviering

Verantwoordelijke:
Walter Teugels
Brusselsesteenweg 239
1785 Merchtem
Gsm: 0496/35 22 62
URL: http://verenigingen.nieuwsblad.be/vereniging/merchtems-parochiaal-mannenkoor-mpm

 

Vrolijk lawaai

't Vrolijk Lawaai

verantwoordelijke:
Katelijne Van Overwalle
GSM: 0478/65 21 65
E-mail: katelijne.vanoverwalle@pastoralezonedebron.be

Forever Young

Forever Young

Verantwoordelijke:
Walter Callaert
Meutersweg 59
1785 Merchtem
Tel: 052/37 45 93
 

 

Lectoren

Wij mogen rekenen op een schare van zeer goede lectoren.


Verantwoordelijke:

Marleen Vergaelen
Sint Janstraat 27
1785 Merchtem
Tel: 0498/54 96 69

Kerkkuis

Kerkkuis

Om de veertien dagen op woensdagnamiddag van 13u30 tot 14u30 wordt de kerk door een enthousiaste groep vrijwilligers gekuist. Maar dat neemt niet weg dat jij ook kunt aansluiten bij deze groep. Na het werk word je verwend met koffie en gebak.


Verantwoordelijke:

Pascal Moens
Gsm: 0472/33 72 69

Werkgroep Bloemschikken

Een ploegje verzorgt wekelijks de bloemen in de kerk.


Verantwoordelijke:

Eveline De Munter
Kalkovenlaan 28
1785 Merchtem
Tel: 052/37 14 59


Werkgroep bloemschikken

Doopsel

Ouders die hun kindje wensen te laten dopen, nemen contact op met het secretariaat, op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u. Alle doopvieringen van onze pastorale zone vinden plaats in de kerk van Merchtem. De doopvieringen worden gemeenschappelijk georganiseerd, indien nodig in meerdere beurten.

Doopsel

De ouders wordt gevraagd minimum een maand voor de doopviering de volgende  gegevens door te geven:

  • naam en voornaam kind
  • naam en voornaam vader
  • naam en voornaam moeder
  • jongen/meisje
  • geboorteplaats
  • geboortedatum
  • naam en voornaam peter en meter
  • adres + telefoon eventueel
  • E-mailadres

 

Als de gegevens doorgegeven zijn en de datum bevestigd wordt door het secretariaat, nodigen we hen uit voor een gezellige avond om samen met andere ouders te spreken over het doopsel.

Deze doopcatechese-avond heeft plaats op een avond in de week vóór de doopzondag in het Femma-lokaal in Merchtem om 20 uur.
Doopdata in Merchtem:  in principe elke tweede zondagnamidag van de maand om 14 uur en om 15 uur naargelang het aantal dopelingen.

Voor doopaanvragen - doopbewijzen:
Bellen op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u naar het secretariaat op 052/37 25 14
Of per email naar secretariaat@pastoralezonedebron.be  ter attentie van Clarisse.

Eerste communie

De voorbereidingen van de Eerste Communie gebeuren door een kern van enkele vrijwilligers en enkele ouders van Eerste-Communikanten, wat betekent dat de school los staat van die voorbereiding. Bijgevolg kunnen alle leerlingen van de drie basisscholen evenals kinderen die buiten Merchtem naar school gaan, in de pastorale zone De Bron hun Eerste Communie doen.


Verantwoordelijke:

Claudine Heirman
Brusselsesteenweg 181
1785 Merchtem
Tel: 02/460 62 24
Gsm: 0477/58 97 97
E-Mail: eerstecommunie@pastoralezonedebron.be

1ste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

De voorbereiding van de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel zelf staat los van de school. Het principe is: alle kinderen die in de pastorale zone wonen -ongeacht naar welke school ze gaan- kunnen hun Plechtige Geloofsbelijdenis en hun Vormsel doen in onze zone.


Verantwoordelijke:

Agnes De Pauw
Tel: 052/37 25 14
E-Mail: vormsel@pastoralezonedebron.be


Elke dinsdagvoormiddag op het secretariaat van 9u tot 12u

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

 

Kerkelijk Huwelijk

Wie in Merchtem kerkelijk wil huwen, dient vooraf datum en uur af te spreken met de zonepriester. Nadien nemen zij contact op met het onthaalcentrum voor verloofden 'Kom & Trouw'  via mailadres: verloofden@pastoralezonedebron.be


Vooraf kan bijgaand formulier reeds geprint en ingevuld worden: AANVRAAG KERKELIJK HUWELIJK.pdf


Kerkelijke huwelijk

Ziekenzalving

Mensen blijven allicht dit sacrament koppelen aan ‘sterven’, terwijl het eerder bedoeld is om een steun te betekenen in de moeilijke dagen van ‘ziek-zijn’. De ervaring leert ons dat je dit beter aanvraagt als de zieke er bewust kan aan deelnemen. Ofwel via de priester (GSM in dringende gevallen) ofwel via iemand van ziekenzorg. Indien je wenst dat de priester eens langs komt thuis of in het ziekenhuis, gewoon een seintje geven. Eens per jaar wordt er in Merchtem vanuit ziekenzorg een ontmoetingsnamiddag georganiseerd, voorafgegaan door een eucharistieviering met ziekenzalving.

Verrijzenisviering

Alle verrijzenisvieringen in onze pastorale zone De Bron zijn 'woorddiensten' die voorgegaan worden door leken-voorgangers. Er is één centraal meldpunt van waaruit alles gecoördineerd wordt:

Herman Bertels
Mieregemstraat 1/bus 1
1785 Merchtem
Gsm: 0476/88 06 83
E-mail: uitvaarten@pastoralezonedebron.be

Voor elke verrijzenisviering is er een herdenkingseucharistieviering voorzien op de laatste zondag van de daaropvolgende maand.

Uitvaart

Werkgroep CON TEMPO

Deze werkgroep, voor de hele pastorale zone De Bron,, bekommert zich om het verwerken van verlies bij het overlijden van een dierbaar familielid.


Contactpersoon:


Marie-Jeanne Van den Elzen
Tel: 052/37 37 72
Werkgroep CON TEMPO