Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

GDPR

Agenda

De Missionaire Parochie

Lees meer...

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Vierende gemeenschap

Eucharistievieringen

Eucharistieviering

1ste zondag van de maand: geen viering
Alle andere zondagen: eucharistieviering om 9u.

Intenties

Misintenties en jaargetijden zijn bedoeld als een oproep aan familie en vrienden om in gebed en gedachtenis te komen meevieren.
Bijdrage: 15 Euro

Voor Mollem kan dit in de pastorij van Mollem zelf, na de viering op zondag (zie ook eucharistievieringen).


Dorp 22
1730 Mollem

Iemand van de lokale ankerploeg zal je ontvangen

Gebedsdiensten

 

Communie aan huis

Bij het hoogfeest van Pasen en Kerstmis brengt pastoor Koen graag de heilige communie naar zieken en alleenstaanden. Ben je aan je huis gebonden als zieke of alleenstaande en heb je niet de mogelijkheid om met hulp van familie, vrienden of kennissen met deze hoogdagen naar de kerk te komen, dan kan je op ons beroep doen. We richten deze vooral tot mensen die niet tot Samana (het vroegere Ziekenzorg) behoren want deze verenigingen bezorgen ons een lijst met wie hiervoor in aanmerking komt. Geïnteresseerden nemen drie weken voor het hoogdag telefonisch (0476/88 06 83) contact op met Herman Bertels die dit voor de ganse zone coördineert. 

 

Koren

De eucharistievieringen worden opgeluisterd door het koor Stefanimo van Mollem

Stefanimo

Contactpersoon:

Walter Callaert
Meutersweg 59
1785 Merchtem
Tel: 052/37 45 93

 

Eerste communie

1ste Communie

De voorbereidingen van de eerste communie gebeuren door een kern van enkele vrijwilligers en enkele ouders van eerste communicanten, wat betekent dat de school los staat van die voorbereiding. Bijgevolg kunnen alle leerlingen van de drie basisscholen evenals kinderen die Merchtem naar school gaan, in de pastorale zone De Bron hun Eerste Communie doen. Deze laatsten dienen in de zomer contact op te nemen met het secretariaat om de datum van de ouderavond te kennen die begin september doorgaat.

Verantwoordelijke:

Bruno De Cuyper
gsm: 0475/77 88 89
e-mail: eerstecommunie@pastoralezonedebron.be

 

 

 Vormsel

De voorbereiding van het Vormsel zelf staat los van de school. Het principe is: alle kinderen sterven in de parochie wonen -ongeacht naar welke school ze gaan- kunnen hun Vormsel doen in onze parochie.

Verantwoordelijke:

Sara Tas
E-mail: vormsel@pastoralezonedebron.be
 

 

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

 

 

Kerkelijk Huwelijk

Wie in Mollem kerkelijk wil huwen, dient vooraf datum en uur af te spreken met de zonepriester.  
 

 

Ziekenzalving

Mensen allicht dit sacrament koppelen aan 'sterven', terwijl het eerder bedoeld is om een ​​steun te blijven in de tijdelijke dagen van 'ziek-zijn'. De ervaring leert ons dat je deze betere aanvraagt, als de zieke er bewust kan aan. Ofwel via de priester (GSM in dringende gevallen) ofwel via iemand van ziekenzorg. Indien je wenst dat de priester eens langs komt thuis of in het ziekenhuis, gewoon een seintje geven.

Verrijzenisviering

Alle verrijzenisvieringen in onze pastorale zone zijn 'woorddiensten' die voorgegaan worden door leken-voorgangers. Er is één centraal meldpunt van waaruit alles gecoördineerd wordt:

Herman Bertels
Mieregemstraat 1 / bus 1
1785 Merchtem
Gsm: 0476/88 06 83
E-mail: uitvaarten@pastoralezonedebron.be

Voor elke verrijzenisviering is er een herdenkingseucharistieviering voorzien op de laatste zondag van de volgende volgende maand.

 

Uitvaart

Werkgroep CONTEMPO

Deze werkgroep, voor de hele pastorale zone De Bron, bekommert zich om het verlies bij het overlijden van een dierbaar familielid.

Contactpersoon:

Marie-Jeanne Van den Elzen

tel: 052/37 37 72

Lieve Windels
Tel: 02/452 32 65

Werkgroep CON TEMPO