Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

Agenda

Zondag 4 februari

Bollebeek

9u.: gedachtenisviering voor de overledenen van de maand januari;

alsook Jubilarissenviering

 

Merchtem

10.30u.: Lichtmisviering. Alle kindjes die in 2017 gedoopt werden zijn hartelijk welkom in deze viering!

14u.: Pannenkoekenbak in zaal 't Vijverdal

Zondag 11 februari

Mollem

9u.: Jubilarissenviering

 

Merchtem

10.30u.: Jubilarissenviering

Woensdag 14 februari

ASWOENSDAG

 

Merchtem

8.30u.:  GEEN EUCHARISTIEVIERING

19u.: Aswoensdagviering.

 

Zondag 25 februari

Mollem

9u.: gedachtenisviering voor de overledenen van de maand januari

 

Merchtem

10.30u.: gedachtenisviering voor de overledenen van de maand januari

Doopzondag

Alle aangemelde kindjes van onze zone worden gedoopt in de kerk te Merchtem, om 14u. en eventueel ook om 15u.

Zondag 4 maart

Bollebeek

9u.: gedachtenisviering voor de overledenen van de maand februari

Zaterdag 24 maart

DE PASSIE  in Lier

Het verhaal over het lijden en sterven van Jezus op een moderne manier gebracht op de Grote Markt in Lier.  Start 20u.

 

 

 

 

Zondag 25 maart

PALMZONDAG

 

Mollem

9u.: Palmzondagviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand februari

 

Merchtem

10.30u.: Palmzondagviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand februari

 

Doopzondag

Alle aangemelde kindjes uit onze zone worden gedoopt in de kerk te Merchtem, om 14u. en eventueel ook om 15u.

Dinsdag 27 maart

BOETEVIERING

19u.:  kerk Merchtem

 

Donderdag 29 maart

WITTE DONDERDAG

19u.: Witte Donderdagviering in de  kerk te  Bollebeek

 

Vrijdag 30 maart

GOEDE VRIJDAG

15u.: alle kerken in onze pastorale zone zullen geopend zijn voor gebed en bezinning.

Merchtem

19u.: Kruishulde

<<  >>
Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Vierende gemeenschap

Eucharistievieringen

Eucharistieviering

1ste en 5de zondag van de maand : geen vieriing
Alle andere zondagen : eucharistieviering om 9u.

Intenties

Misintenties en jaargetijden zijn hoofdzakelijk bedoeld als een oproep aan familie en vrienden om in gebed en gedachtenis te komen meevieren.
Bijdrage: 15 Euro

Voor Mollem kan dit in de pastorij van Mollem zelf, na de viering op zondag (zie ook eucharistievieringen).


Dorp 22
1730 Mollem

Iemand van de plaatselijke ankerploeg zal je ontvangen

Gebedsdiensten

Gebedsdiensten/Woord-communiediensten

In de nabije toekomst kan het gebeuren dat er geen priester kan aanwezig zijn om voor te gaan in de weekendvieringen, dit omwille van andere verplichtingen in een andere lokale gemeenschap, ziekte of verlof. In deze gevallen zullen gebedsleid(st)ers van de pastorale zone  voorgaan in een woord-communiedienst. Deze mensen krijgen permanent vorming vanuit de pastorale zone en vanuit het bisdom. Dankzij hun hulp kan onze gemeenschap toch blijven samenkomen en vieren rond het altaar.

Communie aan huis

Communie aan huis

De mensen die communie thuis wensen te ontvangen voor de hoogdag van Kerstmis of Pasen, telefoneren gewoon eens naar het secretariaat. Familieleden kunnen tijdens de vieringen de communie altijd meenemen naar huis in een pyxis (speciaal doosje dat je op het secretariaat kan bekomen).

Koren

De eucharistievieringen worden opgeluisterd door het koor Stefanimo van Mollem

Stefanimo

Contactpersoon:

Agnès Fontaine
Edingsesteenweg 219
1730 Asse
Tel: 02/452 81 18
E-mail:

 

Doopsel

Ouders die hun kindje wensen te laten dopen, nemen contact op met het secretariaat, op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u. Alle doopvieringen van onze pastorale zone vinden plaats in de kerk van Merchtem, in principe elke laatste zondag van de maand. De doopvieringen worden gemeenschappelijk georganiseerd, desnoods in meerdere beurten.

Doopsel

De ouders wordt gevraagd minimum een maand voor de doopviering de volgende gegevens door te geven:

  • naam en voornaam kind
  • naam en voornaam vader
  • naam en voornaam moeder
  • jongen/meisje
  • geboorteplaats
  • geboortedatum
  • naam en voornaam peter en meter
  • adres + telefoon eventueel
  • E-mailadres

 

Als de gegevens doorgegeven zijn en de datum bevestigd wordt door het secretariaat nodigen wij hen uit voor een gezellige avond om samen met andere ouders te spreken over het doopsel.

Deze doopcatechese-avond heeft plaats op een avond in de week vóór de doopzondag in Merchtem, in het Femma-lokaal om 20 uur.
Doopdata in Merchtem: in principe de laatste zondag van de maand om 14 uur en om 15 uur naargelang het aantal dopelingen.

Voor doopaanvragen - doopbewijzen:
Bellen op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u naar het secretariaat op 052/37 25 14
Of per email naar secretariaat@pastoralezonedebron.be  ter attentie van Clarisse

Eerste communie

1ste Communie

Omdat de voorbereiding op de Eerste Communie in klasverband gebeurt, sluiten de kinderen aan bij de parochie waar ze naar school gaan. Concreet betekent dit dat de kinderen die naar de gemeentelijke basisschool van Mollem gaan, hun Eerste Communie kunnen doen in Mollem. De praktische zaken worden via de godsdienstleerkracht van de school in overleg met de pastoor geregeld. In principe heeft de Eerste Communie in Mollem plaats op 1 mei.

Verantwoordelijke:

Myriam Noben
Stationstraat 161
9550 Herzele
GSM: 0498/12 24 55

 

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

De voorbereiding van de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel zelf staat los van de school. Het principe is: alle kinderen die in de parochie wonen -ongeacht naar welke school ze gaan- kunnen hun Plechtige Geloofsbelijdenis en hun Vormsel doen in onze parochie.

Verantwoordelijke:

Agnes De Pauw
Tel: 052/37 25 14
E-mail: vormsel@pastoralezonedebron.be
Elke dinsdagvoormiddag op het federatiesecretariaat van 9u tot 12u

 

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

Kerkelijk Huwelijkl

Huwelijk

Wie in Mollem kerkelijk wil huwen, dient vooraf datum en uur af te spreken met de priester. Nadien nemen zij contact op met het onthaalcentrum voor verloofden 'Kom & Trouw'; via mailadres: verloofden@pastoralezonedebron.be

Vooraf kan bijgaand formulier reeds geprint en ingevuld worden: AANVRAAG KERKELIJK HUWELIJK.pdf

Ziekenzalving

Mensen blijven allicht dit sacrament koppelen aan ‘sterven’, terwijl het eerder bedoeld is om een steun te betekenen in de moeilijke dagen van ‘ziek-zijn’. De ervaring leert ons dat je dit beter aanvraagt, als de zieke er bewust kan aan deelnemen. Ofwel via de priester (GSM in dringende gevallen) ofwel via iemand van ziekenzorg. Indien je wenst dat de priester eens langs komt thuis of in het ziekenhuis, gewoon een seintje geven.

Verrijzenisviering

Alle verrijzenisvieringen in onze pastorale zone zijn 'woorddiensten' die voorgegaan worden door leken-voorgangers. Er is één centraal meldpunt van waaruit alles gecoördineerd wordt:

Herman Bertels
Mieregemstraat 1/bus 1
1785 Merchtem
Gsm: 0476/88 06 83
E-mail: uitvaarten@pastoralezonedebron.be

Voor elke verrijzenisviering is er een herdenkingseucharistieviering voorzien op de laatste zondag van de daaropvolgende maand.

 

Uitvaart

Werkgroep CONTEMPO

Deze werkgroep, voor de hele pastorale zone De Bron, bekommert zich om het verwerken van verlies bij het overlijden van een dierbaar familielid.

Contactpersoon:

Marie-Jeanne Van den Elzen
Tel: 052/37 37 72

Werkgroep CON TEMPO