Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

Agenda

Zaterdag 28 april

Vormselvieringen

Mollem : 10u.

Merchtem : 13,30u.  en  16u.

Zondag 29 april

Mollem

9u.: eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand maart

 

Merchtem

10.30u.:eucharistieviering en  gedachtenisviering voor de overledenen van de maand maart

Doopzondag

Alle aangemelde kindjes van onze zone worden gedoopt in de kerk te Merchtem, om 14u. en eventueel ook om 15u.

 

Dinsdag 1 mei

Mollem

 

10u.:  Eerste Communieviering

Zondag 6 mei

Bollebeek

9u. : eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand april

Merchtem

7u. : Weg-om met aansluitendom 8u.  woordcommuniedienst.

Donderdag 10 mei

HEMELVAART

Merchtem

Eerste communievieringen om 9.30u  en  om 11.30u.

Zondag 13 mei

Merchtem

7u.: Weg-om met aansluitend om 8u. woordcommuniedienst

Zaterdag 19 mei

Merchtem

17u. : vertrek aan de kerk van de voetbedevaarders naar Scherpenheuvel, 

Zondag 20 mei

PINKSTEREN

 

Merchtem

7u.: Weg-om met aansluitend om 8u. woordcommuniedienst.

 

17u. : eucharistieviering voor de bedevaarders in Scherpenheuvel, Mariahal

Zondag 20 mei

Samen op weg (voor jongeren vanaf het vormsel tot 18 jaar)

9.30u.:  vertrek per fiets naar Scherpenheuvel

Maandag 21 mei

Merchtem

1.30u.: vertrek fietsbedevaarders naar Scherpenheuvel, aan de kerk

19.15u.: aankomst van alle bedevaarders aan de kerk .

<<  >>
Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Vierende gemeenschap

Eucharistievieringen

Eucharistieviering

1ste en 5de zondag van de maand : geen vieriing
Alle andere zondagen : eucharistieviering om 9u.

Intenties

Misintenties en jaargetijden zijn hoofdzakelijk bedoeld als een oproep aan familie en vrienden om in gebed en gedachtenis te komen meevieren.
Bijdrage: 15 Euro

Voor Mollem kan dit in de pastorij van Mollem zelf, na de viering op zondag (zie ook eucharistievieringen).


Dorp 22
1730 Mollem

Iemand van de plaatselijke ankerploeg zal je ontvangen

Gebedsdiensten

Gebedsdiensten/Woord-communiediensten

In de nabije toekomst kan het gebeuren dat er geen priester kan aanwezig zijn om voor te gaan in de weekendvieringen, dit omwille van andere verplichtingen in een andere lokale gemeenschap, ziekte of verlof. In deze gevallen zullen gebedsleid(st)ers van de pastorale zone  voorgaan in een woord-communiedienst. Deze mensen krijgen permanent vorming vanuit de pastorale zone en vanuit het bisdom. Dankzij hun hulp kan onze gemeenschap toch blijven samenkomen en vieren rond het altaar.

Communie aan huis

Communie aan huis

De mensen die communie thuis wensen te ontvangen voor de hoogdag van Kerstmis of Pasen, telefoneren gewoon eens naar het secretariaat. Familieleden kunnen tijdens de vieringen de communie altijd meenemen naar huis in een pyxis (speciaal doosje dat je op het secretariaat kan bekomen).

Koren

De eucharistievieringen worden opgeluisterd door het koor Stefanimo van Mollem

Stefanimo

Contactpersoon:

Agnès Fontaine
Edingsesteenweg 219
1730 Asse
Tel: 02/452 81 18
E-mail:

 

Doopsel

Ouders die hun kindje wensen te laten dopen, nemen contact op met het secretariaat, op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u. Alle doopvieringen van onze pastorale zone vinden plaats in de kerk van Merchtem, in principe elke laatste zondag van de maand. De doopvieringen worden gemeenschappelijk georganiseerd, desnoods in meerdere beurten.

Doopsel

De ouders wordt gevraagd minimum een maand voor de doopviering de volgende gegevens door te geven:

  • naam en voornaam kind
  • naam en voornaam vader
  • naam en voornaam moeder
  • jongen/meisje
  • geboorteplaats
  • geboortedatum
  • naam en voornaam peter en meter
  • adres + telefoon eventueel
  • E-mailadres

 

Als de gegevens doorgegeven zijn en de datum bevestigd wordt door het secretariaat nodigen wij hen uit voor een gezellige avond om samen met andere ouders te spreken over het doopsel.

Deze doopcatechese-avond heeft plaats op een avond in de week vóór de doopzondag in Merchtem, in het Femma-lokaal om 20 uur.
Doopdata in Merchtem: in principe de laatste zondag van de maand om 14 uur en om 15 uur naargelang het aantal dopelingen.

Voor doopaanvragen - doopbewijzen:
Bellen op dinsdagavond tussen 18u30 en 20u naar het secretariaat op 052/37 25 14
Of per email naar secretariaat@pastoralezonedebron.be  ter attentie van Clarisse

Eerste communie

1ste Communie

Omdat de voorbereiding op de Eerste Communie in klasverband gebeurt, sluiten de kinderen aan bij de parochie waar ze naar school gaan. Concreet betekent dit dat de kinderen die naar de gemeentelijke basisschool van Mollem gaan, hun Eerste Communie kunnen doen in Mollem. De praktische zaken worden via de godsdienstleerkracht van de school in overleg met de pastoor geregeld. In principe heeft de Eerste Communie in Mollem plaats op 1 mei.

Verantwoordelijke:

Myriam Noben
Stationstraat 161
9550 Herzele
GSM: 0498/12 24 55

 

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

De voorbereiding van de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel zelf staat los van de school. Het principe is: alle kinderen die in de parochie wonen -ongeacht naar welke school ze gaan- kunnen hun Plechtige Geloofsbelijdenis en hun Vormsel doen in onze parochie.

Verantwoordelijke:

Agnes De Pauw
Tel: 052/37 25 14
E-mail: vormsel@pastoralezonedebron.be
Elke dinsdagvoormiddag op het federatiesecretariaat van 9u tot 12u

 

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

Kerkelijk Huwelijkl

Huwelijk

Wie in Mollem kerkelijk wil huwen, dient vooraf datum en uur af te spreken met de priester. Nadien nemen zij contact op met het onthaalcentrum voor verloofden 'Kom & Trouw'; via mailadres: verloofden@pastoralezonedebron.be

Vooraf kan bijgaand formulier reeds geprint en ingevuld worden: AANVRAAG KERKELIJK HUWELIJK.pdf

Ziekenzalving

Mensen blijven allicht dit sacrament koppelen aan ‘sterven’, terwijl het eerder bedoeld is om een steun te betekenen in de moeilijke dagen van ‘ziek-zijn’. De ervaring leert ons dat je dit beter aanvraagt, als de zieke er bewust kan aan deelnemen. Ofwel via de priester (GSM in dringende gevallen) ofwel via iemand van ziekenzorg. Indien je wenst dat de priester eens langs komt thuis of in het ziekenhuis, gewoon een seintje geven.

Verrijzenisviering

Alle verrijzenisvieringen in onze pastorale zone zijn 'woorddiensten' die voorgegaan worden door leken-voorgangers. Er is één centraal meldpunt van waaruit alles gecoördineerd wordt:

Herman Bertels
Mieregemstraat 1/bus 1
1785 Merchtem
Gsm: 0476/88 06 83
E-mail: uitvaarten@pastoralezonedebron.be

Voor elke verrijzenisviering is er een herdenkingseucharistieviering voorzien op de laatste zondag van de daaropvolgende maand.

 

Uitvaart

Werkgroep CONTEMPO

Deze werkgroep, voor de hele pastorale zone De Bron, bekommert zich om het verwerken van verlies bij het overlijden van een dierbaar familielid.

Contactpersoon:

Marie-Jeanne Van den Elzen
Tel: 052/37 37 72

Werkgroep CON TEMPO