Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

Agenda

Palmzondag

Merchtem

zaterdag 13 april om 18u.

zondag 14 april om 10.30u.

 

Mollem

zondag14 april om 9u.

 

Verzoeningsviering

Merchtem

Dinsdag 16 april om 19u. in de kerk

Witte Donderdag

Bollebeek

Donderdag 18 april om 19u. in de kerk

Goede Vrijdag

Merchtem

Vrijdag 19 april om 19u. in de kerk

Paaswake

Mollem

Zaterdag 20 april om 18u. in de kerk

Paaszondag

Bollebeek

Zondag21 april om 9u. in de kerk

 

Merchtem

Zondag 21 april om 10.30u. in de kerk

 

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Vierende gemeenschap

Eucharistievieringen

Eucharistieviering

1ste en 5de zondag van de maand : geen vieriing
Alle andere zondagen : eucharistieviering om 9u.

Intenties

Misintenties en jaargetijden zijn hoofdzakelijk bedoeld als een oproep aan familie en vrienden om in gebed en gedachtenis te komen meevieren.
Bijdrage: 15 Euro

Voor Mollem kan dit in de pastorij van Mollem zelf, na de viering op zondag (zie ook eucharistievieringen).


Dorp 22
1730 Mollem

Iemand van de plaatselijke ankerploeg zal je ontvangen

Gebedsdiensten

Gebedsdiensten/Woord-communiediensten

In de nabije toekomst kan het gebeuren dat er geen priester kan aanwezig zijn om voor te gaan in de weekendvieringen, dit omwille van andere verplichtingen in een andere lokale gemeenschap, ziekte of verlof. In deze gevallen zullen gebedsleid(st)ers van de pastorale zone  voorgaan in een woord-communiedienst. Deze mensen krijgen permanent vorming vanuit de pastorale zone en vanuit het bisdom. Dankzij hun hulp kan onze gemeenschap toch blijven samenkomen en vieren rond het altaar.

Communie aan huis

Communie aan huis

De mensen die communie thuis wensen te ontvangen voor de hoogdag van Kerstmis of Pasen, telefoneren gewoon eens naar het secretariaat. Familieleden kunnen tijdens de vieringen de communie altijd meenemen naar huis in een pyxis (speciaal doosje dat je op het secretariaat kan bekomen).

Koren

De eucharistievieringen worden opgeluisterd door het koor Stefanimo van Mollem

Stefanimo

Contactpersoon:

Walter Callaert
Meutersweg 59
1785 Merchtem
Tel: 052/37 45 93

 

Eerste communie

1ste Communie

Omdat de voorbereiding op de Eerste Communie in klasverband gebeurt, sluiten de kinderen aan bij de parochie waar ze naar school gaan. Concreet betekent dit dat de kinderen die naar de gemeentelijke basisschool van Mollem gaan, hun Eerste Communie kunnen doen in Mollem. De praktische zaken worden via de godsdienstleerkracht van de school in overleg met de pastoor geregeld. In principe heeft de Eerste Communie in Mollem plaats op 1 mei.

Verantwoordelijke:

Myriam Noben
Stationstraat 161
9550 Herzele
GSM: 0498/12 24 55

 

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

De voorbereiding van de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel zelf staat los van de school. Het principe is: alle kinderen die in de parochie wonen -ongeacht naar welke school ze gaan- kunnen hun Plechtige Geloofsbelijdenis en hun Vormsel doen in onze parochie.

Verantwoordelijke:

Agnes De Pauw
Tel: 052/37 25 14
E-mail: vormsel@pastoralezonedebron.be
Elke dinsdagvoormiddag op het federatiesecretariaat van 9u tot 12u

 

Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

Kerkelijk Huwelijkl

Huwelijk

Wie in Mollem kerkelijk wil huwen, dient vooraf datum en uur af te spreken met de priester. Nadien nemen zij contact op met het onthaalcentrum voor verloofden 'Kom & Trouw'; via mailadres: verloofden@pastoralezonedebron.be

Vooraf kan bijgaand formulier reeds geprint en ingevuld worden: AANVRAAG KERKELIJK HUWELIJK.pdf

Ziekenzalving

Mensen blijven allicht dit sacrament koppelen aan ‘sterven’, terwijl het eerder bedoeld is om een steun te betekenen in de moeilijke dagen van ‘ziek-zijn’. De ervaring leert ons dat je dit beter aanvraagt, als de zieke er bewust kan aan deelnemen. Ofwel via de priester (GSM in dringende gevallen) ofwel via iemand van ziekenzorg. Indien je wenst dat de priester eens langs komt thuis of in het ziekenhuis, gewoon een seintje geven.

Verrijzenisviering

Alle verrijzenisvieringen in onze pastorale zone zijn 'woorddiensten' die voorgegaan worden door leken-voorgangers. Er is één centraal meldpunt van waaruit alles gecoördineerd wordt:

Herman Bertels
Mieregemstraat 1/bus 1
1785 Merchtem
Gsm: 0476/88 06 83
E-mail: uitvaarten@pastoralezonedebron.be

Voor elke verrijzenisviering is er een herdenkingseucharistieviering voorzien op de laatste zondag van de daaropvolgende maand.

 

Uitvaart

Werkgroep CONTEMPO

Deze werkgroep, voor de hele pastorale zone De Bron, bekommert zich om het verwerken van verlies bij het overlijden van een dierbaar familielid.

Contactpersoon:

Marie-Jeanne Van den Elzen
Tel: 052/37 37 72

Werkgroep CON TEMPO