Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

Agenda

Zondag 1 oktober

Bollebeek

9u.: eucharistieviering en eventueel  gedachtenisviering voor de overledenen van de maand september

Zondag 29 oktober

Mollem

9u.: ecuharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand september.

Merchtem

10.30u.: eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand september

 

DOOPZONDAG

14u.:  Alle aangemelde kindjes uit onze pastorale zone  worden gedoopt in de kerk te Merchtem.

Woensdag 1 november

ALLERHEILIGEN

Mollem

9u.: eucharistieviering en wake voor alle overldenen van het voorbije jaar.

Merchtem

10.30u.: eucharistieviering

14u.: wake voor alle overledenen van het voorbije jaar.

Zondag 5 november

Bollebeek

9u.: plechtige eucharistie met onze nieuwe pastoor Koen Verheire

 

Merchtem

10.30u: GEEN EUCHARIVIERING !

 

15u.:  Aanstellingsviering van onze nieuwe pastoor Koen Verheire met aansluitend receptie in zaal 't Vijverdal.  Iedereen hartelijk welkom !

 

Zondag 12 november

Mollem

9u.: plechtige eucharistieviering met onze nieuwe pastoor Koen Verheire

Zondag 26 november

Mollem

9u.: eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand oktober

 

Merchtem

10.30u.: eucharistieviering en gedachtenisviering voor de overledenen van de maand oktober.

 

14u.: DOOPZONDAG

Vandaag worden alle aangemelde kindjes uit onze pastorale zone gedoopt in de kerk te Merchtem.

Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Situering

De geloofsgemeenschap Mollem telt 2500 zielen en is toegewijd aan de Heilige Stefanus, diaken. Hij stierf als eerste martelaar. Het feest van St.-Stefanus wordt gevierd op 26 december.

Een andere heilige is de H. Amelberga, oorspronkelijk vereerd in een kapel in de omgeving van de kerk. Door twist tussen kerkraad en eigenaars werd de kapel afgebroken. Het zeer oude beeld uit de 17de eeuw, het hekwerk, kruisje en steen met het jaartal en haar naam werden gered en naar de kerk overgebracht. De viering van de H. Amelberga heeft plaats op 10 juli. Ze wordt aanroepen voor zweren, gezwellen en andere ontstekingen.

Ligging

De geloofsgemeenschap Mollem ligt tussen de gemeenschappen van Asse, Bollebeek, Brussegem en Merchtem.
Vanuit Asse bereik je Mollem via de Steenweg op Asse, ongeveer 1,5 km verder aan je linkerhand zie je de richtingaanwijzer Mollem. Ofwel via de noordring rond Brussel, Ring O, afrit Wemmel, richting Merchtem. Aan de lichten ter hoogte van Brussegem (Merchtem) sla je links af. Zo'n 1,5 km verder ligt aan je linkerhand de kerk van Bollebeek, iets verder sla je rechts af, richting Mollem.

Geschiedenis

De Sint-Stefanuskerk is niet de eerste kerk van Mollem. Reeds in de XIde eeuw was er sprake van een parochie. Dat weten we uit een oorkonde van 1126 waarbij de bisschop van Kamerijk “Altare de Molinhem” overdroeg aan de abdij van Affligem.
De vorige kerk was waarschijnlijk een Romaans gebouw met vieringtoren op de kruisbeuk, naar het model van Asse.
In 1753 werd besloten een nieuwe kerk te bouwen, omdat het gewelf op vele plaatsen gescheurd was.
Deze nieuwe kerk werd op aandringen van de gelovigen tussen 1754 en 1758 gebouwd door de abdij van Affligem.
Zij werd opgetrokken in barokstijl, met een deuromlijsting in rococostijl. Op 28 juni 1760 werd de kerk ingezegend door aartspriester De Bruyne van de dekenij Aalst en plechtig ingewijd op 16 juni 1776 door Kardinaal Aartsbisschop Johannes Henricus Graaf van Frankenberg die het hoogaltaar wijdde.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 4 september 1914, werd de toren door de Duitsers gedynamiteerd en dit terwijl de toenmalige pastoor De Munter in de kerk werd opgesloten door de bezetters. Ze wilden hem als getuige dat ze alleen de toren wilden vernietigen.
Na de oorlog werd de toren met giften van de parochianen hersteld.

Het orgel dateert van het midden van de XVIIde eeuw en werd aangekocht van de kerk van Neerlinter.
Naar de constructie te oordelen werd het gebouwd door Jan Bremser uit Mechelen.
In 1759 werd het verbouwd door Eg.Le Blas uit Brussel.
In het begin van de XIXde eeuw werd het gerestaureerd door Charles Verbeke en in 1963 kreeg het nog een onderhoudsbeurt, vermoedelijk door Stevens uit Duffel.

 

HET VROEGERE KLOOSTER-PENSIONAAT

Opgericht in 1834 door de toenmalige pastoor Jacobs, die beroep deed op de Zusters Ursulinen van Tildonk om zich te gelasten met het onderricht van de kinderen van zijn parochie en omgeving. Na het vertrek van de Zusters Ursulinen in 1968 werd het klooster verkocht aan de Zusters van de H. Vincentius van Opwijk. De leefbaarheid van het klooster en de school was reeds enige tijd in het gedrang met gevolg dat de Zusters van Opwijk na korte tijd Mollem hebben verlaten. In 1969 werd het klooster afgebroken en werden op het domein nieuwe woningen opgericht.

Geschiedenis


 

Geschiedenis

Zone Secretariaat

Mieregemstraat 1/bus 1
1785 Merchtem
Tel: 052/37 25 14

E-mail:secretariaat@pastoralezonedebron.be

Het secretariaat is elke voormiddag open tussen 9 uur en 12 uur. Dindsdagavond is het secretariaat ook geopend tussen 18u30 en 20u. Zaterdag en zondag is het secretariaat gesloten.

Zonepastoor

Koen Verheire


Koen Verheire
Dorp 22
1730 Mollem

E-mail: koen_verheire@hotmail.com
tel: 02/453.92.80
tel: 0473/46.98.56 (Herman Bertels: secretaris)

Lokaal ankerpunt Mollem

Een lokale geloofsgemeenschap kan maar goed functioneren als er een goed-werkend ploegje mensen is, dat ten dienste wil staan van de plaatselijke gelovigen. Als je vragen of suggesties hebt omtrent het  gemeenschapsleven, kan je steeds in Mollem bij hen terecht.

 

Romain De Clerck
Kasteelstraat 23
1730 Mollem
Tel: 02/452 40 38
E-mail: romain.de_clerck@skynet.be
Annemie De Nil
Winkelbaan 48
1730 Mollem
Tel: 02/452 84 24
Emilia Van Der Straeten
Ceuppensrij 27
1730 Mollem
Tel./fax: 02/452 64 48
Walter De Backer
Ursulinestraat 2
1730 Mollem
Tel./fax: 02/452 93 91
GSM: 0475/51 45 00
E-mail: debacker.walter@skynet.be
 

Kerkraad

De Kerkraad is een civielrechtelijk orgaan, dat instaat voor het onderhoud en de renovatie voor haar eigendommen, zoals kerk en pastorie. Zij moet jaarlijks een begroting opstellen en deze voorleggen aan de burgerlijke overheid. Van rechtswege zetelt er naast de priester ook iemand van het schepencollege.

 

Kerkraad Mollem


Voorzitter
Sablon Patrick
Kasteelstraat 42
1730 Mollem
Tel: 02/452 51 31
E-mail: sablonpatrick@yahoo.co.uk

 
 

School

Er zijn tussen de lokale geloofsgemeenschap  en de gemeentelijke basisschool van Mollem goede contacten.
Deze school is ook de enige school in Mollem.

 

Onderwijsrichting: kleuter – lager onderwijs

 

Directeur Gemeentelijke Basisschool Mollem:

Vera Van Keer
Kasteelstraat
1730 Mollem
Tel: 02/452.50.73
E-mail: gbsmollem@asse.be

 

School Mollem

Werkgroep bloemen

Een ploeg van vrijwilligers staat in voor het verzorgen van planten en bloemen in de kerk, dit met een wekelijks beurtrolsysteem.

 

Verantwoordelijke:
Peter Coucke
Boven Vrijleghem 41
1730 Mollem
Tel: 02/452 84 45