Pastorale Zone

Kennismaking

Publicaties

Foto's

Eerste Communie

Plechtige Geloofsbelijdenis

Vormsel

Links

Contact

GDPR

Agenda

De Missionaire Parochie

 
download de folder hier
 
 
DE MISSIONAIRE PAROCHIE
 
Met een kleurrijke programmafolder geeft de nieuwe zoneploeg haar eerste
plannen prijs. Naast een luisterronde pakt ze uit met vier omkaderende
initiatieven. Hoofddoel is de geesten te rijpen voor wat ons als parochie in de
toekomst écht te doen staat. Want ieder beaamt wel dat er iets drastisch moet
gebeuren, maar niemand heeft dé toverformule. Daarom is het aanbod uit de
folder geen ‘hocus pocus’. Wel, een zuurstofkuur voor wie binnen de kerk
denken, dromen én doen combineert. Grote inspirator hierbij is de Canadese
priester father James Mallon, auteur van het spraakmakende boek Als God
renoveert en hoofdspreker op een aanstaand congres over ‘de missionaire
parochie’ eind maart in het Nederlandse Oudenbosch. Voor de zoneploeg is dit
een welgekomen buitenkans die ze niet aan zich laat voorbijgaan. Wie hier
graag van meeproeft, vindt zijn zin in één of meerdere van de onderstaande
initiatieven.
 
Luisterronde
Tijdens de maanden februari en maart richten we ons op de essentie van parochie of
christelijke geloofsgemeenschap. Een kalender plant hiervoor alle parochiale
werkgroepen, verenigingen en bewegingen in zes opeenvolgende beurten aan bod
te brengen. De praktische details van deze luisterronde vind je op bladzijde vier van
dit parochieblad, op de affiches aan en in onze kerken en op de binnenzijde van
onze folder De missionaire parochie. We kijken ernaar uit om met z’n allen aan dit
eenmalig initiatief veel op te steken. Elke stem, elk geluid kan leerzaam en
doorslaggevend zijn! Zorg dus dat je dit moment niet mist en vertegenwoordig één of
meerdere groepen van jouw engagement, gaande van ‘gewone’ kerkganger tot
hoofdverantwoordelijke van één van onze vele werkgroepen, verenigingen of
bewegingen.
 
Als God renoveert
Wie droomt er niet van een parochie waar alle leeftijden hun gading vinden om
geloof te ontdekken en te verkennen, te groeien en te sterken, te herbronnen en te
vernieuwen; kortom te evangeliseren en te missioneren? Over die levendige
parochie, waar jong en oud, vriend en vreemde voor mekaar zorgen, gaat het boek
Als God renoveert. Misschien is ‘renovatie’, als term tussen restauratie en innovatie,
best wel raak gekozen? Waar nodig wordt er hersteld, vervangen maar ook volledig
vernieuwd. De grondige en tijdrovende renovatie van onze pastorie kan beeld staan
om ook nu het levensnoodzakelijk werk van parochierenovatie te verrichten. Met een
visie, op langere termijn, die oud én nieuw combineert.
Om tot een sterke visie te komen, neemt de zoneploeg naast de luisterronde nog vier
parallelle initiatieven. Via vijf uitdagende en ontwapenende filmpjes van elk ongeveer
vijftien minuten, leert u de vijf grote inzichten uit het boek van father Mallon kennen.
Op vijf zondagmiddagen in de vasten (1, 8, 22 en 29 maart en 19 april) tussen 12 en
13 uur passeert dit alles de revue. Aansluitend is er telkens nog drie kwartier tijd om
hierover gedachten uit te wisselen. Al deze momenten gaan door in de O.-L.-V.-ter
Noodtkerk. Nadien kunt u vrijblijvend aansluiten voor een broodjeslunch. Het volstaat
hiervoor, ten laatste de voorafgaande donderdag, in te schrijven via het secretariaat.
Als diepere kennismaking met hetzelfde boek kan je eveneens vanaf nu op het
secretariaat inschrijven voor een maandelijkse leesgroep. In deze begeleide groep
verken je nauwgezet het proces dat father Mallon samen met zijn team in de
Benedictusparochie in Halifax (Canada) opging: een weg van onderhoud naar bloei.
Een leeswijzer dient als sleutel om de inhoud van het boek in de plaatselijke situatie
te herkennen. De voorziene zondagen zijn 1 en 29 maart, 26 april, 24 mei en 21 juni,
telkens van 16 tot 17.30 uur in het hoogkoor van de O.-L.-V.-ter Noodtkerk. We
lanceren dit initiatief symbolisch op Aswoensdag, om 20 uur na de avondeucharistie,
met een korte kennismaking onder de deelnemers.
 
Congres
Daarnaast zoekt de zoneploeg elf geschikte kandidaten die zich, via een congres,
willen verdiepen in de fundamenten en thema’s om binnen parochies een missionaire
weg te gaan. Dit landelijk congres gaat door op dinsdag 24 en woensdag 25 maart in
het Nederlandse Oudenbosch. De twee overnachtigen gaan door in Hoeven. De
heenreis is voorzien op maandag 23 maart, omstreeks het middaguur. De kosten
worden gedeeld door eigen bijdrage en sponsoring door de pastorale zone.
Kandidaten nemen contact op met pastoor Koen Verheire (0477/76.38.82) of één
van de zoneploegleden voor een verkennend gesprek. Via een website
(www.missionaireparochie.nl) kunt u de ganse opzet van dit uitzonderlijke congres
verkennen.
 
Ambassadeurs
‘Een christen heeft niet enkel een missie, een christen is missie!’, stelt father Mallon
scherp. Hiermee is meteen één van zijn vele, sterke uitgangspunten geponeerd. De
zoneploeg is voor deze stelling gewonnen. Daarom zoekt ze uit alle generaties
ambassadeurs die met een grootmoedig en blij hart ijveren voor de toekomst van
onze parochies. Deze ambassadeurs herkennen in het evangelie Jezus’ oproep om
leerling van hem te worden en zijn bereid ook zelf die weg te gaan. Zij erkennen de
weg om te groeien in geloof: van kandidaat-leerling, via leerling tot apostel van Jezus
Christus.
De aanloop naar de eigenlijke start van dit traject kan soms lang en traag verlopen.
Ook hier gelden geen truken van de foor. Het ware geloof moet zich eerst op
onvervalste wijze aan ons openbaren. Zo verloopt het ook de Ethiopiër uit het boek
Handelingen van de apostelen (Hand. 8, 26-40), waarnaar het schilderij op onze
folder, van de hand van de hedendaagse schilder Johannes Wickert, verwijst. Op zijn
terugweg van een pelgrimstocht naar Jeruzalem leest hij gezeten op zijn reiskoets uit
de profeet Jesaja, echter zonder te begrijpen wat hij leest. ‘Hoe zou ik dat kunnen,
als niemand me daarin behulpzaam is’, antwoordt hij de apostel Filippus die naast
hem wandelend tussenkomt met de vraag: ‘Begrijpt ge wat ge leest?’ Met de nodige
openheid nodigt deze Ethiopiër, Filippus uit in zijn koets te stappen en naast hem te
zitten. Uitgaande van de voorliggende Jesajatekst verkondigt Filippus hem Jezus.
Het verhaal vervolgt dat iets later tijdens de reis, de diaken Filippus ingaat op de
wens van de Ethiopiër om gedoopt te worden. Aan dit vreugdevolle gebeuren ging
volgens de schilder van dit doek wel enige uitleg vooraf: een heuse uiteenzetting met
handen en voeten.
 
We kijken uit naar een boeiende periode waarin we mekaars uiteenzettingen steeds
beter mogen begrijpen! Uitleg met handen en voeten is toegestaan.
 
De zoneploeg: Anne, Bruno, Godelieve, Marc en pastoor Koen.
 
Merchtem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Bollebeek

Kennismaking

Vierende Gemeenschap

Gemeenschap in beweging

Mollem

De Missionaire Parochie

 
download de folder hier
 
 
DE MISSIONAIRE PAROCHIE
 
Met een kleurrijke programmafolder geeft de nieuwe zoneploeg haar eerste
plannen prijs. Naast een luisterronde pakt ze uit met vier omkaderende
initiatieven. Hoofddoel is de geesten te rijpen voor wat ons als parochie in de
toekomst écht te doen staat. Want ieder beaamt wel dat er iets drastisch moet
gebeuren, maar niemand heeft dé toverformule. Daarom is het aanbod uit de
folder geen ‘hocus pocus’. Wel, een zuurstofkuur voor wie binnen de kerk
denken, dromen én doen combineert. Grote inspirator hierbij is de Canadese
priester father James Mallon, auteur van het spraakmakende boek Als God
renoveert en hoofdspreker op een aanstaand congres over ‘de missionaire
parochie’ eind maart in het Nederlandse Oudenbosch. Voor de zoneploeg is dit
een welgekomen buitenkans die ze niet aan zich laat voorbijgaan. Wie hier
graag van meeproeft, vindt zijn zin in één of meerdere van de onderstaande
initiatieven.
 
Luisterronde
Tijdens de maanden februari en maart richten we ons op de essentie van parochie of
christelijke geloofsgemeenschap. Een kalender plant hiervoor alle parochiale
werkgroepen, verenigingen en bewegingen in zes opeenvolgende beurten aan bod
te brengen. De praktische details van deze luisterronde vind je op bladzijde vier van
dit parochieblad, op de affiches aan en in onze kerken en op de binnenzijde van
onze folder De missionaire parochie. We kijken ernaar uit om met z’n allen aan dit
eenmalig initiatief veel op te steken. Elke stem, elk geluid kan leerzaam en
doorslaggevend zijn! Zorg dus dat je dit moment niet mist en vertegenwoordig één of
meerdere groepen van jouw engagement, gaande van ‘gewone’ kerkganger tot
hoofdverantwoordelijke van één van onze vele werkgroepen, verenigingen of
bewegingen.
 
Als God renoveert
Wie droomt er niet van een parochie waar alle leeftijden hun gading vinden om
geloof te ontdekken en te verkennen, te groeien en te sterken, te herbronnen en te
vernieuwen; kortom te evangeliseren en te missioneren? Over die levendige
parochie, waar jong en oud, vriend en vreemde voor mekaar zorgen, gaat het boek
Als God renoveert. Misschien is ‘renovatie’, als term tussen restauratie en innovatie,
best wel raak gekozen? Waar nodig wordt er hersteld, vervangen maar ook volledig
vernieuwd. De grondige en tijdrovende renovatie van onze pastorie kan beeld staan
om ook nu het levensnoodzakelijk werk van parochierenovatie te verrichten. Met een
visie, op langere termijn, die oud én nieuw combineert.
Om tot een sterke visie te komen, neemt de zoneploeg naast de luisterronde nog vier
parallelle initiatieven. Via vijf uitdagende en ontwapenende filmpjes van elk ongeveer
vijftien minuten, leert u de vijf grote inzichten uit het boek van father Mallon kennen.
Op vijf zondagmiddagen in de vasten (1, 8, 22 en 29 maart en 19 april) tussen 12 en
13 uur passeert dit alles de revue. Aansluitend is er telkens nog drie kwartier tijd om
hierover gedachten uit te wisselen. Al deze momenten gaan door in de O.-L.-V.-ter
Noodtkerk. Nadien kunt u vrijblijvend aansluiten voor een broodjeslunch. Het volstaat
hiervoor, ten laatste de voorafgaande donderdag, in te schrijven via het secretariaat.
Als diepere kennismaking met hetzelfde boek kan je eveneens vanaf nu op het
secretariaat inschrijven voor een maandelijkse leesgroep. In deze begeleide groep
verken je nauwgezet het proces dat father Mallon samen met zijn team in de
Benedictusparochie in Halifax (Canada) opging: een weg van onderhoud naar bloei.
Een leeswijzer dient als sleutel om de inhoud van het boek in de plaatselijke situatie
te herkennen. De voorziene zondagen zijn 1 en 29 maart, 26 april, 24 mei en 21 juni,
telkens van 16 tot 17.30 uur in het hoogkoor van de O.-L.-V.-ter Noodtkerk. We
lanceren dit initiatief symbolisch op Aswoensdag, om 20 uur na de avondeucharistie,
met een korte kennismaking onder de deelnemers.
 
Congres
Daarnaast zoekt de zoneploeg elf geschikte kandidaten die zich, via een congres,
willen verdiepen in de fundamenten en thema’s om binnen parochies een missionaire
weg te gaan. Dit landelijk congres gaat door op dinsdag 24 en woensdag 25 maart in
het Nederlandse Oudenbosch. De twee overnachtigen gaan door in Hoeven. De
heenreis is voorzien op maandag 23 maart, omstreeks het middaguur. De kosten
worden gedeeld door eigen bijdrage en sponsoring door de pastorale zone.
Kandidaten nemen contact op met pastoor Koen Verheire (0477/76.38.82) of één
van de zoneploegleden voor een verkennend gesprek. Via een website
(www.missionaireparochie.nl) kunt u de ganse opzet van dit uitzonderlijke congres
verkennen.
 
Ambassadeurs
‘Een christen heeft niet enkel een missie, een christen is missie!’, stelt father Mallon
scherp. Hiermee is meteen één van zijn vele, sterke uitgangspunten geponeerd. De
zoneploeg is voor deze stelling gewonnen. Daarom zoekt ze uit alle generaties
ambassadeurs die met een grootmoedig en blij hart ijveren voor de toekomst van
onze parochies. Deze ambassadeurs herkennen in het evangelie Jezus’ oproep om
leerling van hem te worden en zijn bereid ook zelf die weg te gaan. Zij erkennen de
weg om te groeien in geloof: van kandidaat-leerling, via leerling tot apostel van Jezus
Christus.
De aanloop naar de eigenlijke start van dit traject kan soms lang en traag verlopen.
Ook hier gelden geen truken van de foor. Het ware geloof moet zich eerst op
onvervalste wijze aan ons openbaren. Zo verloopt het ook de Ethiopiër uit het boek
Handelingen van de apostelen (Hand. 8, 26-40), waarnaar het schilderij op onze
folder, van de hand van de hedendaagse schilder Johannes Wickert, verwijst. Op zijn
terugweg van een pelgrimstocht naar Jeruzalem leest hij gezeten op zijn reiskoets uit
de profeet Jesaja, echter zonder te begrijpen wat hij leest. ‘Hoe zou ik dat kunnen,
als niemand me daarin behulpzaam is’, antwoordt hij de apostel Filippus die naast
hem wandelend tussenkomt met de vraag: ‘Begrijpt ge wat ge leest?’ Met de nodige
openheid nodigt deze Ethiopiër, Filippus uit in zijn koets te stappen en naast hem te
zitten. Uitgaande van de voorliggende Jesajatekst verkondigt Filippus hem Jezus.
Het verhaal vervolgt dat iets later tijdens de reis, de diaken Filippus ingaat op de
wens van de Ethiopiër om gedoopt te worden. Aan dit vreugdevolle gebeuren ging
volgens de schilder van dit doek wel enige uitleg vooraf: een heuse uiteenzetting met
handen en voeten.
 
We kijken uit naar een boeiende periode waarin we mekaars uiteenzettingen steeds
beter mogen begrijpen! Uitleg met handen en voeten is toegestaan.
 
De zoneploeg: Anne, Bruno, Godelieve, Marc en pastoor Koen.